پایان نامه بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیا گرایش اقلیم شناسی

عنوان :

بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکلدیلمان

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

صفحه

فهرست مطالب

عنوان
1چکیده
2مقدمه
4فصل اول – کلیات تحقیق
51-1- بیان مسئله
61-2- سؤال تحقیق
61-3- فرضیه های تحقیق
61-4- اهداف تحقیق
61-5- روش تحقیق
71-5-1-روش گردآوری اطلاعات
71-5-2-ابزار گردآوری اطلاعات
71-5-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
81-6 محدودیت تحقیق
81-7 قلمرو تحقیق
11فصل دوم –  مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
122-1ادبیات تحقیق
122-1-1 تعاریف و مفاهیم
172-1-2  تعریف شبکه و انواع شبکه ها
192-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری
202-1-2-2 طرحهای جاده‌های شهری
202-1-2-3 انواع جاده‌های شهری
212-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر
212-1-2-5  تقاطع‌ها
212-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها
222-1-2-5-2 انواع تقاطع ها
232-1-2-6  پارکینگ
242-1-2-7-  انواع راه‌های شهری
242-1-2-8 راه‌های شریانی
252-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی
262-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری
262-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت
272-1-2-12 ظرفیت عملی
272-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی
272-1-2-14 پارکینگ خیابانی
282-1-2-15 راه‌های پیاده
282-1-2-15-1 پیاده روها
292-1-2-15-2 پیاده راه‌ها
292-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل
302-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل
312-2-3-1بارش و سوانح جاده ای
332-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل
372-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای
372-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان
382-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی
392-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها
402-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل
412-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم
422-2-9 ابعاد تصادف جاده ای
422-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای
432-3 پیشینه تحقیق
46فصــل سوم – روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها
473-1موقعیت جغرافیایی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان
493-2 مشخصات طبیعی محدوده مورد مطالعه
493-2-1 توپوگرافی
543-2-2 آب و هوا
553-2-2-1 فاکتورهای دمایی

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید