پایان نامه بررسی نقش سیّد جمال الدّین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران عصر مشروطه


چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیّد جمال الدّین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه در آستانه ی انقلاب مشروطه ی ایران است. با توجه به این که سیّد جمال ده سال پیش از مشروطه در گذشته است ،در این تحقیق تلاش شده با استفاده از روش های اسنادی و کتابخانه ای به بررسی کتب ،رسائل ،مقالات ،اسناد، گفته ها و خاطرات نزدیکان و هم عصران سید جمال پرداخته شود.

یافته های این پژوهش مشخص می کند در آستانه مشروطه گفتمان های متفاوت وگاه متضادی همچون گفتمان های دینی، که خود به دو دسته ی مشروطه خواه و مشروعه خواه  تقسیم می شود وگفتمان غربگرا رایج بوده است؛که به دلیل عدم انطباق و سازگاری با شرایط موجود و ناتوانی در انعکاس شرایط واقعی جامعه،نتوانسته عاملی مهم و اساسی در ایجاد انقلاب مشروطه باشد؛این درحالی است که افکار و اندیشه های سید جمال،که در قالب نامه،مقاله و سخنرانی منتشر می شده است؛ از یک سو نوعی گفتمان خاص را بوجود آورده، که ما آن را (گفتمان اصلاحی سید جمال) نامیده ایم؛و از دیگر سو گفتمان مذکور بیشترین تأثیر بر روند شکل گیری انقلاب مشروطه داشته است.در گفتمان اصلاحی سید جمال به دلیل شناخت همه جانبه ی او از دنیای متمدن(غرب)و تحولات ناشی از مدرنیته و همچنین درک شرایط متفاوت حاکم بر جامعه ی ایران، نقایص موجود در گفتمان های دیگر به چشم نمی خورد و به خوبی توانایی انعکاس شرایط و مشکلات جامعه ی ایران را دارا بود؛ به همین دلیل این گفتمان توانست بیشترین تأثیر را در جهت دهی فکریِ گروه ها و اقشار مختلفی همچون علما، سیاسیون و توده ی مردم داشته باشد و در نهایت به مثابه ی دستاویزی در بحران های سیاسی و فکری آستانه مشروطه خود نمایی کرد که نتیجه تمسک به آن پیروزی انقلاب مشروطه بود.

کلید واژه :

گفتمان سیاسی، سیّد جمال الدّین اسدآبادی،شیعه،انقلاب مشروطه

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیّات تحقیق…

1- 1-  مقدمه. 4

1-2- بیان مسئله. 7

1-3 – سوالات تحقیق.. 9

1-4-  فرضیات تحقیق.. 10

1-5- اهداف تحقیق.. 11

1 -6-  اهمیّت وضرورت تحقیق.. 12

1-7-  پیشینه تحقیق.. 14

1-8-  تعاریف واژگان کلیدی تحقیق.. 15

1-8-1-   گفتمان.. 15

1-8-2  مشروطه. 16

1-8-3 –  شیعه. 17

1-8-3-1-  معنای لغوی… 17

1-9 روش تحقیق.. 19

فصل دوم: سیری در زندگانی سیّد جمال الدّین..

2-1. تولّد : 21

2-2 : کودکی و تحصیلات سیّد جمال در قزوین و تهران : 21

2-3. سیّد جمال الدّین و حوزه ی نجف : 22

2-4. سفرهای سیّد جمال الدّین و سرانجام او : 23

فصل سوم: اتّهامات وارده بر سیّد جمال الدّین اسد آبادی..

3-1. ملیّت سیّد جمال الدّین : 39

3-2. دین و مذهب سیّد جمال الدّین : 42

.1-2-3الحاد و بی دینی : 43

.2-2-3بابیت : 46

3-3- سیّد جمال و فراماسونری.. 48

3-4- سیّد جمال عامل انگلیس : 50

فصل چهارم: شرایط و گفتمان ها در آستانه ی انقلاب مشروطه.

4-1. مقدّمه : 54

4-2. اوضاع ایران در آستانه ی انقلاب مشروطه : 56

4-2-1. شرایط بین المللی : 56

4-2-2. شرایط فرهنگی-اجتماعی.. 58

4-2-3. شرایط سیاسی : 59

4-2-4. شرایط اقتصادی : 61

4-3. گفتمان های رایج در آستانه ی انقلاب مشروطه. 62

4-3-1. گفتمان ملّی گرایان ( روشنفکران متجدّد و غرب گرا ) 63

4-3-2. گفتمان دینی : 64

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید