پایان نامه بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله


تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان:

بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

استاد راهنما :

دکتر اکبر معتمدی مهر 

 

نیمسال تحصیلی دوم

  93 – 1392

 

فهرست مطالب

1- طرح تحقیق.. 1

1-1: بیان مسئله. 1

1-2: اهداف تحقیق.. 4

1-3: سوال تحقیق.. 4

1-4: فرضیه های تحقیق.. 4

1-5: روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات.. 4

1-5-1: محدوده مورد مطالعه ( شهرک تاریخی ماسوله ) 5

1-6: پیشینه تحقیق.. 6

1-7: متغیرهای مورد بررسی و تعاریف عملیاتی: 8

1-7-1: ساماندهی.. 8

1-7-2: ساماندهی شهری.. 8

1-7-3: بافت.. 8

1-7-4: شهر. 8

1-7-5: بافت شهر. 9

1-7-6: بهسازی.. 9

1-7-7: نوسازی.. 9

1-7-8: فرسوده: 10

1-7-9: بازسازی (توان بخشی) 10

1-7-10: بافت فرسوده. 10

1-7-11: کاربری.. 10

1-7-12: احیای شهر. 10

1-7-13: سیاست.. 11

2- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1: مقدمه. 13

2-2: اندیشه ها و نظرات در مورد ساماندهی بافت شهری.. 13

2-3: مکاتب و دیدگاه های ساماندهی بافت شهری.. 14

2-3-1: مکتب فرهنگ گرایی.. 14

2-3-2: مکتب آرمانگرایی.. 14

2-3-3: اصلاحگرایان.. 15

2-3-4: ترقی گرایان.. 15

2-3-5: کارکردگرایی.. 15

2-3-6: ساختارگرایی.. 16

2-3-7: نگرش احیای تک بناها یا تجزیه گرایی.. 16

2-3-8: الگوی اصالت بخشی بافتهای فرسوده و ناکارآمد. 17

2-3-9: محرومیت زدایی شهری و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی.. 18

2-3-10: نگرش موزه ای به بافت شهر. 18

2-4: نظرات محققان در مورد بهسازی شهری.. 19

2-4-1: ارسطو. 19

2-4-2: آندره گوتن.. 20

2-4-3: لوکور بوزیه. 20

2-5: ساماندهی بافت شهری در دنیا 21

2-5-1: بریتانیا 21

2-5-2: بارسلون اسپانیا 21

2-5-3: شانگهای چین.. 22

2-6: سابقه ساماندهی بافت شهری در ایران.. 23

2-6-1: تجربه مجد مشهد. 23

2-6-2: محله جماله اصفهان.. 24

2-6-3: شهر کرد. 25

2-7: سیاستها و برنامه های ساماندهی وتوانمندسازی بافت شهری در ایران.. 27

2-7-1: سیاستها و برنامه های اجرایی قبل از سال 1300 شمسی.. 27

2-7-2: سیاستها و برنامه های اجرای از سال 1300 تا قبل از انقلاب اسلامی.. 28

2-7-3: برنامه و سیاستهای بعد از انقلاب اسلامی.. 30

2-8: قوانین تدوین شده مصوب شورای  عالی شهرسازی و معماری.. 32

3- ویژگی های جغرافیایی اقتصادی- اجتماعی- کالبدی فضایی شهر ماسوله. 34

3-1: موقعیت جغرافیایی شهر ماسوله و مشخصات طبیعی.. 35

3-1-1: توپوگرافی.. 35

3-1-2: اقلیم. 37

3-1-3: بارش… 37

3-1-4: رطوبت نسبی.. 38

3-1-5: دما 39

3-1-6: منابع آب.. 40

3-1-7: پوشش گیاهی.. 42

3-2: ویژگی های جمعیتی و اجتماعی.. 43

3-2-1: مقدمه. 43

3-2-2: پیشینه تاریخی شهر ماسوله. 44

3-2-3: بافت شهری ماسوله. 45

3-2-4: معماری شهر ماسوله. 46

3-2-5: شبکه معابر. 47

3-2-6: دسترسی و ارتباطات.. 47

3-2-7: نظام فعلی و سیمای عمومی محلات.. 48

3-2-8: قومیت.. 50

3-2-9: زبان.. 50

3-2-10: مذهب.. 51

3-2-11: جمعیت.. 51

3-3: ویژگی های اقتصادی.. 54

3-3-1: وضعیت موجود گردشگری در ماسوله. 55

3-3-2: صنعت.. 56

3-4: کشاورزی.. 56

3-5: کاربری اراضی.. 56

3-6: تاسیسات و تجهیزات شهری زیربنایی.. 57

3-6-1: برق.. 57

3-6-2: شبکه فاضلاب.. 58

3-6-3: آب آشامیدنی.. 58

3-6-4: تلفن.. 58

3-6-5: گاز. 58

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید