پایان نامه بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور


دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده علوم و فنون امنیتی و جنائی

 

عنوان

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور

(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف « بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)» با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری تحقیق منطقه شانزده تهران که دارای سه کلانتری خزانه بخارایی، نازی آباد و جوادیه است و حجم نمونه به تعداد 400 نفر از شهروندان منطقه 16 در نظر گرفته شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده است و در انتها با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف پرسشنامه پرداخته شد و یافته هایی که از پژوهش بدست آمد به اثبات و تایید شدن فرضیه های تحقیق بود. و به این نتیجه دست یافتیم که در منطقه 16 تهران بین سرمایه اجتماعی و امنیت رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه سرمایه اجتماعی در محلات آن پایین باشد ، میزان امنیت محلات نیز پایین است و بالعکس هر چه سرمایه اجتماعی افزایش یابد میزان امنیت محلات نیز بالاتر می رود. و مشخص گردید که مشارکت عمومی در منطقه 16 تهران از جمله سرمایه های اجتماعی محسوب می شود و هر چه مردم با نیروهای پلیس در برقراری امنیت محلات خود همکاری کنند امنیت محلات شان بالاتر می رود و شهروندان منطقه 16 با همسایگان و مسئولین محلی خود همکاری های لازمه را در جهت برقرای امنیت ایفا می نمودند. همچنین اطلاع رسانی همگانی و آموزش های لازم از قوانین و مقررات محلی از سوی نیروهای پلیس به آحاد جامعه نقش موثری نیز در برقراری امنیت محلات داشته است و شهروندان نسبت به عملکرد نیروی های انتظامی در برقرای امنیت اعتماد اجتماعی کامل داشتند.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، امنیت ، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

 

مقدمه

از جمله نوآوری های امور پلیسی در چهار دهه اخیر راهبرد پلیسی محله محوراست. در رویکرد محله محوری، مدیریت و اداره بخش­هایی از امور محله به ساکنان آن واگذار می­شود و پلیس، شهروندان را در اداره امور محلات خویش یاری می­دهد. اجرای این طرح یکی از اقداماتی است که در جهت تمرکز زدایی، مشارکت بیشتر مردم با پلیس، کاهش مراجعات مردم به پلیس، کلانتری­ها و دستگاه قضایی و حل مشکلات پلیسی مردم به شیوه کدخدا منشی است. پلیس با اجرای طرح امنیت محله محور قادر است بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و لذا ورود به وادی جرم مرتفع کند و به صورت مسالمت آمیزی پایان دهد. اساسا افزایش اختیارات پلیس و اعطای نقش داوری به وی در بسیاری از منازعات به ویژه حقوقی و خانوادگی می­تواند ضمن قضازدایی و کاهش دامنه جرم موجب افزایش قانون­مداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود.

از سوی دیگر تعاریف و رویکردهای متفاوتی درباره سرمایه اجتماعی از سوی دانشمندان حوزه های مرتبط ( در ابتدا از سوی جامعه شناسان و سپس دانشمندان مدیریت) ارائه شده است که این دیدگاهها حیطه بندی بسیار وسیعی از کیفیت روابط اعضای جامعه و سازمانها را تحت پوشش قرار می دهد سرمایه اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی و یک مفهوم جمعی بر مبنای رفتارها ، نگرشها و استعدادهای فردی است که می توان آنرا حاصل روابط مثبت در جامعه و بعنوان مجموعه منابعی در ذات روابط اجتماعی قلمداد کرد . تحقیقات و مطالعات نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و امنیت و کاهش وقوع جرائم رابطه وجود دارد . هر چه سرمایه اجتماعی کمتر باشد میزان امنیت کاهش و جرایم افزایش می یابد (احمدی،132،1387).

به هر حال در چند دهه اخیر ، دیدگاههای نظری و تجربی علوم اجتماعی بر نقش و سهم سازه سرمایه اجتماعی در تبیین و پیشگیری از جرم تأکید وافری داشته اند . هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور بود .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید