پایان نامه بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا گرایش برنامه ­ریزی روستایی

عنوان:

بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)

استاد راهنما:

دکتر وکیل حیدری ساربان

استاد مشاور:

دکتر ارسطو یاری

 

فهرست مطالب:

فصل اول ـ کلیات……………………………… 1

1-1-مقدمه……………………………. 2

1-2 بیان مسئله……………………………. 3

1-3 سؤالات پژوهش…………………………… 5

1-4 اهداف پژوهش………………………………. 5

1-4-1- اهداف جزئی پژوهش……………………………… 5

1-5- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………….. 6

1-5-1- تعاونی تولید……………………………. 6

1-5-2-توانمندسازی روانشناختی…………………………….. 6

1-5-3- احساس شایستگی…………………………….. 6

1-5-4- احساس معنادار بودن…………………………….. 6

1-5-5- احساس خود تعیینی…………………………….. 7

1-5-6- احساس تأثیرگذار بودن…………………………….. 7

1-5-7- احساس داشتن اعتماد به دیگران…………………….. 7

1-6- ضرورت انجام پژوهش……………………………… 7

1-7- پیشینه پژوهش در ایران…………………………….. 8

1-8- پیشینه تحقیق در جهان…………………………….. 9

1-9-کاربردهای پژوهش………………………………. 11

1-10- موانع پیش روی پژوهش……………………………… 11

1-11-روش و ابزار گردآوری داده‌ها…………………………… 11

1-12- نرم‌افزارهای مورداستفاده…………………………… 12

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………. 13

2-1- مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون……………………….. 14

2-2-تعاونیهای تولید روستایی…………………………….. 16

2-2-1 – تعریف تعاونیهای تولید روستایی……………………. 16

2-2-2- اهداف شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های روستایی…….. 18

2-2-3- مزایای شرکتهای تعاونی‌های تولید روستایی…………… 19

2-3- نظریه‌های پیرامون تعاون…………………………….. 22

2-3-1- رابرت اون…………………………….. 23

2-3-2- فیلیپ بوشه……………………………. 23

2-3-3- دکتر ویلیام کینگ………………………………. 24

2-3-4- شارل فوریه……………………………24

2-3-5- لوئی بلان…………………………… 26

2-4- مکتب‌های مهم تعاونی…………………………….. 26

2-4-1-مکتب تعاونی اسلام……………………………. 26

2-4-2- مکتب تعاونی مشترک‌المنافع…………………. 27

2-4-3- مکتب کاپیتالیسم اصلاح‌شده……………………27

2-4-4- مکتب ضابطه ی رقابتی…………………………….. 28

2-4- 5-  مکتب شولتز……………………………. 28

2-4-6- مکتب رایفایزن……………………………28

2-5- تاریخچه تعاونی‌ها ……………………………30

2-6- تاریخچه تعاونی روستایی در ایران………………. 31

2-7- اصول تعاونی‌ها…………………………… 33

2-8- عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولیدی……………. 35

2-9- تجارب تعاونی‌های روستایی در جهان…………………. 41

2-9-1- تعاونی‌های روستایی در کشورهای پیشرفته………. 41

2-9-1-1- تعاونی‌های کشاورزی در سوئیس………………… 41

2-9-1-2- تعاونی کشاورزی در آمریکا ……………………………42

2-9-1-3- تعاونی کشاورزی هلند……………………………. 44

2-9-1-4- پرتغال…………………………… 44

2-9-2- تعاونی‌های روستایی در کشورهای جهان سوم………. 45

2-9-2-1- تعاونی تولیدی در چین…………………………….. 45

2-9-2-2- تعاونی‌های روستایی در ترکیه……………………. 46

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید