پایان نامه بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

پایان نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا گرایش برنامه­ ریزی روستایی

عنوان:

بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­های تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان نمین)

استاد راهنما:

دکتر وکیل حیدری ساربان

استاد مشاور:

دکتر ارسطو یاری

بهمن 1393

 

چکیده:یکی از مهم‌ترین رویکردهای امروزی درزمینه­ی فعالیت‌های اقتصادی روستایی ، توجه به مشارکت روستاییان در برنامه‌های توسعه است، که با ایجاد تعاونی‌های تولیدی این مهم محقق می‌شود. همچنین تعاونی‌های روستایی، به‌عنوان اساسی‌ترین رکن در توسعه پایدار روستایی در راستای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، سرمایه‌گذاری، افزایش رفاه و بهره‌وری مدنظر است. روستاییان با تشکیل تعاونی‌های تولیدی، زمینه‌ای را به وجود می‌آورند تا با مشارکت خود در برنامه‌های توسعه، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را رقم بزنند. توانمندسازی روانشناختی روستاییان زمینه آگاهی و ظرفیت‌سازی را فراهم می‌آورد. تا نقش فعالی در تعاونی‌ها داشته باشند. از این‌رو در این پژوهش به بررسی نقش توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی در شهرستان نمین پرداخته شد. برای انجام این پژوهش 380 پرسشنامه در بین روستاییان عضو تعاونی‌های تولید و غیر عضو توزیع گردید. و برای تحلیل داده­های جمع‌آوری شده از آزمون‌های رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T  مستقل استفاده گردید. برای پژوهش پیش رو یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی در نظر گرفته شد. که تمامی فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که نشان‌گر وجود رابطه معنی‌دار بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی است.
کلیدواژه‌ها: توانمندسازی روانشناختی، تعاونی­ها، تعاونی‌های تولید روستایی، توسعه روستایی، شهرستان نمین

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول ـ کلیات1

1-1-مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 سؤالات پژوهش: 5

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-4-1- اهداف جزئی پژوهش…. 5

1-5- تعریف متغیرهای تحقیق.. 6

1-5-1- تعاونی تولید. 6

1-5-2-توانمندسازی روانشناختی.. 6

1-5-3- احساس شایستگی.. 6

1-5-4- احساس معنادار بودن.. 6

1-5-5- احساس خود تعیینی.. 7

1-5-6- احساس تأثیرگذار بودن.. 7

1-5-7- احساس داشتن اعتماد به دیگران.. 7

1-6- ضرورت انجام پژوهش…. 7

1-7- پیشینه پژوهش در ایران.. 8

1-8- پیشینه تحقیق در جهان.. 9

1-9-کاربردهای پژوهش…. 11

1-10- موانع پیش روی پژوهش…. 11

1-11-روش و ابزار گردآوری داده‌ها 11

1-12- نرم‌افزارهای مورداستفاده 12

 

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق13

2-1- مفهوم تعاون و شرکت‌های تعاون.. 14

2-2-تعاونیهای تولید روستایی.. 16

2-2-1 – تعریف تعاونیهای تولید روستایی.. 16

2-2-2- اهداف شرکت‌های تعاونی و تعاونی‌های روستایی.. 18

2-2-3- مزایای شرکتهای تعاونی‌های تولید روستایی.. 19

2-3- نظریه‌های پیرامون تعاون.. 22

2-3-1- رابرت اون.. 23

2-3-2- فیلیپ بوشه. 23

2-3-3- دکتر ویلیام کینگ…. 24

2-3-4- شارل فوریه: 24

2-3-5- لوئی بلان: 26

2-4- مکتب‌های مهم تعاونی.. 26

2-4-1-مکتب تعاونی اسلام. 26

2-4-2- مکتب تعاونی مشترک‌المنافع.. 27

2-4-3- مکتب کاپیتالیسم اصلاح‌شده 27

2-4-4- مکتب ضابطه ی رقابتی.. 28

2-4- 5-  مکتب شولتز. 28

2-4-6- مکتب رایفایزن: 28

2-5- تاریخچه تعاونی‌ها 30

2-6- تاریخچه تعاونی روستایی در ایران.. 31

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید