پایان نامه بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی


دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته اطلاعات

عنوان:

بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی

استاد راهنما:

سردار دکتر عبدالرضا امیری

چکیده

زمینه وهدف: اتاق‌های گفتگوی اینترنتی یکی از فناوری‌های نوین ارتباطی بوده که در تبادل اطلاعات و ارتباطات نقش آفرینی می‌کنند از سوی دیگر تبعات و ابعاد منفی را در حوزه‌های مختلف دارند که از این جهت حائز اهمیت می‌باشند به‌همین دلیل پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در ارتکاب جرایم اخلاقی صورت گرفته است.

روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است جامعه آماری تعداد 8000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که براساس فرمول کوکران تعداد321 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.

یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر تأثیر معنادار متغیرهای مورد مطالعه بر ارتکاب جرایم اخلاقی در فضای اتاق‌های گفتگوی اینترنتی می‌باشد، به‌طوری که نبود نظارت لازم در اتاق‌های گفتگوی اینترنتی اعم از عدم نظارت والدین، عدم حضور پلیس اینترنتی، عدم فیلترینگ و عدم نظارت سازمان‌های مسئول در فرآیند وقوع جرایم اخلاقی تأثیرگذار است، کاربران معتقدند که نبود محدودیت‌های اخلاقی متغیر تأثیرگذار دیگری بر شکل‌گیری و وقوع جرایم اخلاقی می‌باشد و هم‌چنین ناشناخته ماندن هویت اصلی کاربران در اتاق‌های گفتگو اعم از عدم پای‌بندی به هویت مذهبی و اعتقادی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی، هویت قومی و نژادی و ارایه هویت غیر واقعی در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی بی‌تأثیر نیست. علاوه بر این از نظر کاربران، میزان بهره‌مندی از اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در قالب مدت زمان صرف شده برای ارضای نیازها، میزان شکل‌گیری دوستی‌های اینترنتی و ارتباطات مخفیانه در چت روم‌ها در ارتکاب جرایم اخلاقی نقش دارند. نتایج تحقیق نشان داد وجود متغیرهای زمینه‌ای ازجمله سن و جنسیت تأثیر کمی در ارتکاب جرایم اخلاقی دارند.

 مقدمه:

امروزه بدون تردید موضوع «اطلاعات و ارتباطات» یکی از نمادهای بسیار نیرومند قدرت سیاسی و هم‌چنین یکی از زمینه‌های بسیار مهم در توسعه مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع و ملل در شروع قرن بیست ویکم به شمار می‌رود.

آرمان پیشرفت و توسعه علوم ارتباطات درعصر معاصر، برنزدیک نمودن هرچه بیشتر انسان‌ها، ارزش‌ها و فرهنگ‌های جوامع استوار بوده و به‌همین جهت بسیاری از دانشمندان معتقدند که هسته اصلی الگوی دموکراسی در جهان کنونی را ارتباطات تشکیل می‌دهد. الگویی که می‌تواند از طریق توسعه فناوری‌های پیشرفته و پر جاذبه، به موفقیت‌های فراوانی نائل شود.

نقش اجتماعی علوم ارتباطات در این برهه از زمان، به‌گونه‌ای است که پاره‌ای از صاحب نظران و اندیشمندان معاصر، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی چند رسانه‌ای و شبکه‌های اطلاعاتی را به‌عنوان عامل مؤثر و قاطع مقابله با مشکلات و نارسائی‌های جوامع کنونی معرفی می‌کنند و برای نیل به این هدف، همکاری و تعاملات تازه‌ای را در سطح منطقه‌ای و جهان ضروری می‌دانند. فناوری‌های جدید با حجمی فراوان، زندگی و محیط کار، و حتی ابعاد وجودی ما را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند، به‌گونه‌ای که بشر امروزی، بدون فناوری و بهره‌گیری از آن، امکان عملی برای ادامه حیات خود را از دست می‌دهد.

یکی از این فناوری‌های ارتباطی اتاق‌های گفتگوی اینترنتی بوده که در تبادل ارتباطات و اطلاعات نقش اساسی ایفا می‌نمایند. امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن به‌گونه‌ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شده و اکثر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی به نوعی به آن وابسته شده‌اند. امروزه بدون توجه به فناوری اطلاعات و کاربردهای آن، حداقل در جوامع پیشرفته، زندگی دشوار و گاهی ناممکن به‌نظر می‌آید. در چنین فضایی نقش فناوری‌های نوین ارتباطی به ویژه اتاق‌های گفتگوی اینترنتی به‌عنوان یک پدیده جدید و تأثیرگذار به شدت مورد توجه مسئولین امنیتی کشورها قرار گرفته است. پلیس بین‌المللی اینترپل در سطح جهانی و پلیس کشورهای مختلف در سطوح ملی نگران توسعه سریع این پدیده نوظهور بوده و تلاش دارند یا آنها را فیلتر کرده و یا بر آنها تسلط پیدا کنند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید