پایان نامه بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان­نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی­ ارشد ارتباط­ تصویری

عنوان پایان نامه نظری

بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران

استاد راهنمای نظری و عملی و مشاور

محسن حسن­پور

عنوان پایان نامه عملی

طراحی 15 نشانه با استفاده از نقش­مایه­های هندسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

1-1 تعریف، بیان ضرورت و اهمیت مسئله­ی پژوهشی ……………………………………………………………………………. 3

1-2 پرسش­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 فرضیه­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهداف و ارزش نظری پژوهش ………………………………………………………………………………….. 5

1-5 سابقه، پیشینه و ادبیات نظری پژوهش ……………………………………………………………………………… 6

1-6 روش و فنون اجرایی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-1 روش ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2 ابزار …………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-3 شیوه تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………….. 13

1-7 معرفی جامعه آماری و نمونه­ها ……………………………………………………………………………………………… 14

1-8 محدودیت­های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………….. 14

ل دوم: تعریف نشانه و انواع آن

2-1 تعریف واژه نشانه …………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 بازنمایی در نشانه از چشم­انداز نشانه شناسی ………………………………………………………………………………… 17

2-3 هویت چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4 نشانه در گرافیک ………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5 انواع گوناگون نشانه …………………………………………………………………………………………….. 25

2-5-1 نشانه نوشتاری …………………………………………………………………………………………….. 26

2-5-2 نشانه شمایلی …………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-2-1 دال و مدلول ……………………………………………………………………………………… 32

2-5-2-2 انواع رابطه دال و مدلول در نشانه­های شمایلی ………………………………………… 34

2-5-2-3 نشانه­ی نمایه­ای …………………………………………………………………………………… 36

2-5-2-4 نشانه­ی شمایلی ……………………………………………………………………………………. 38

2-5-2-5 نشانه­ی نمادین ………………………………………………………………………………………. 39

2-5-3 نشانه تلفیقی ……………………………………………………………………………………………. 43

2-5-3-1 رابطه­ی همجواری ………………………………………………………………………………… 43

2-5-3-2 رابطه­ی تثبیت کننده …………………………………………………………………………. 45

2-5-3-3 رابطه­ی تقویت کننده ……………………………………………………………………. 46

2-6 عناصر طراحی نشانه ……………………………………………………………………………… 47

2-7 زیبای­شناختی گرافیکی نشانه­ها ……………………………………………………………. 49

2-7-1 وحدت شکل ……………………………………………………………………………… 50

2-7-2 زیبایی ……………………………………………………………………………………………… 51

2-7-3 تعادل و توازن ………………………………………………………………………………………. 52

2-7-4 تناسبات …………………………………………………………………………………………………. 54

2-7-5 ضرب آهنگ ………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: بررسی نقش­مایه­های ایرانی

3-1 تعریف نقش­مایه ……………………………………………………………………………….. 58

3-2 طبقه­بندی نقش­مایه­ها ……………………………………………………………………………………………… 63

3-2-1 مروری بر هنر ایران قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………. 66

3-2-1-1 طبقه­بندی نقوش از لحاظ تصویری ………………………………………………………………………………………. 67

3-2-1-1-1 نقش­مایه­های هندسی ………………………………………………………………………………………………………. 68

3-2-1-1-2 نقش­مایه­های گیاهی …………………………………………………………………………………………………………. 69

3-2-1-1-3 نقش­مایه­های حیوانی ……………………………………………………………………………………………………….. 72

3-2-1-1-4 نقش­مایه­های انسانی …………………………………………………………………………………………………………. 74

3-2-2 مروری بر هنر ایران در دوره اسلامی ………………………………………………………………………………………… 75

3-2-2-1 طبقه­بندی نقش­مایه­های در هنر اسلامی …………………………………………………………………………….. 77

3-2-2-1-1 نقوش گیاهی در هنر اسلامی …………………………………………………………………………………………… 77

3-2-2-1-2 نقوش هندسی در هنر اسلامی …………………………………………………………………………………………. 81

3-2-2-1-3 نقوش حیوانی و انسانی ……………………………………………………………………………………….. 87

3-3 کاربرد نقوش ایرانی در طراحی گرافیک ………………………………………………………………………………………… 88

3-4 نشانه­های متاثر از نقوش قبل از اسلام

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید