پایان نامه بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند


دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزشهای نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

موضوع:

بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد اعتمادی

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق……. 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مساله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4- هدف های تحقیق : 7

1-5- فرضیه ها: 8

1-6-متغیرها : 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش… 11

2- مبانی نظری مربوط به متغیرهای پژوهشی: 12

2-1- رویکردهای مختلف به مطالعه شخصیت: 14

2-1-1- رویکرد روانکاوی:

– رویکرد نوروانکاوی: 15

2-2-1- آلفرد آدلر: 15

2-2-2 کارل یونگ: 16

2-3- رویکرد انسانگرایی: 17

2-3-1- آبراهام مزلو: 17

2-3-2-کارل راجرز: 18

2-4- رویکرد شناختی: 19

2-5- نظریه‌های عاملی شخصیت:

-دیدگاه صفات: 21

2-7- مدلهای مبتنی بر تحلیل عوامل. 23

2-8- تاریخچه مدلهای مبتنی بر تحلیل عوامل: 24

2-8-1- گوردن آلپورت: 24

2-8-2- آیزنک: 25

2-8-3- ریموند کتل : 25

2-8-4- گیلفورد 26

2-9- مدل‌های پنج عاملی شخصیت.. 27

2-10- الگوی نظری فرضی برای پنج عامل اصلی. 28

2-11- عوامل تاثیر گذار در پیدایش پنج عامل بزرگ.. 29

2-12- ابعاد و مولفه‌های تست شخصیتی پنج عاملی کاستا و مک گری.

– روان آزرده خویی (N) 32

2-12-2- مولفه‌های روان آزرده خویی(N) 33

2-12-3- مولفه‌های برونگرایی(E) 35

2-12-4- پذیرا بودن (O) 37

2-12-5- مولفه‌های پذیرا بودن (O) 38

2-12-6- مولفه‌های سازگاری(A) 39

2-12-7- مسئولیت پذیری(C) 41

2-12-8- مولفه‌های مسئولیت پذیری: 41

2-13- محدودیت‌های و نقاط قوت پنج عامل: 43

2-14- رضایت زناشویی. 45

2-15- نظریه‌های مربوط به رضایتمندی زناشویی. 46

2-16- نظریه‌های طبقه بندی ازدواج‌های بادوام.

– نظریه مدل اجتماعی نای. 49

2-18- نظریه چرخه پاداش زندگی زناشویی: 49

2-19- نظریه عقلانی – هیجانی آلیس… 52

2-20- عوامل و مولفه‌های رضایت زناشویی. 53

2-21- عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی. 57

2-22- پیشینه پژوهش: 63

فصل سوم: روش تحقیق.. 69

3-1- طرح پژوهش: 70

3-2- جامعه آماری. 70

3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه : 70

3-4- ابزار تحقیق: 71

3-5- فرآیند اجرای پژوهش : 72

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 73

4-1- یافته های پژوهش… 74

4-1-1- یافته های توصیفی. 74

4-1-2- یافته های مربوط به فرضیه ها 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری : 86

5-2- محدودیت های تحقیق:

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید