پایان نامه بررسی میزان رضایت اعضای هیات علمی از خدمات رفاهی دانشگاهی و حجم تولیدات علمی- پژوهشی آنها


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۳-۸- سوال هشتم پژوهش: آیا بین میزان رضایت اعضای هیات علمی از فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی دانشگاه و حجم تولیدات علمی پژوهشی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

به منظور بررسی رابطه بین تولیدات علمی اعضای هیات علمی و فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله (جدول۴-۱۵)، و با توجه به مقادیر ضریب همبستگی (۰۹/۰- (r =  رابطه معنی داری بین تولیدات علمی و فرصت ها و امکانات و تجهیزات پژوهشی و تولیدات علمی وجود ندارد.

 

۴-۳-۹- سوال نهم پژوهش: آیا بین میزان ارتباطات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی و حجم تولیدات علمی پژوهشی آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

به منظور بررسی رابطه بین تولیدات علمی اعضای هیات علمی و ارتباطات علمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله(جدول۴-۱۵)، و با توجه به مقدار ضریب همبستگی( ۰۶/۰= r) بین تولیدات علمی و ارتباطات علمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید