پایان نامه بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 5

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 9

1-5-1- اهداف کلی.. 9

1-5-2- اهداف ویژه 9

1-6- سؤالات تحقیق. 9

1-6-1- سوال اصلی.. 9

1-6-2- سوالات فرعی.. 9

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 9

1-7-1- فرضیه اصلی.. 9

1-7-2- فرضیه‌های فرعی.. 10

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 10

1-9- شرح کامل روش تحقیق. 11

1-10- بررسی و اندازه‌گیری متغیرها 11

1-11- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها 12

1-12- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1-13- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

2-1- نظریه نو واقع‌گرایی (با تاکید بر اندیشه کنت والتز) 14

فصل سوم: عوامل تاثیرگذار در معادلات منطقه‌ای

3-1- تحولات عراق جدید. 19

3-2- طرح خاورمیانه بزرگ.. 24

3-3- تحولات عربی (بیداری اسلامی) 26

3-4- برنامه‌های هسته‌ای ایران. 30

3-5- لبنان. 36

3-6- تحولات افغانستان. 39

3-7- افراط‌گرایی در پاکستان. 42

3-8- امنیت خلیج فارس… 47

3-9- مسأله فلسطین.. 50

3-10- جمع‌بندی.. 56

فصل چهارم: بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای

4-1- ویژگی‌های استراتژیکی منطقه خاورمیانه. 59

4-2- تقابل ایران و عربستان در معادلات منطقه خاورمیانه. 64

4-3- اقدامات رقبای منطقه‌ای ایران برای تضعیف موقعیت و نفوذ این کشور در معادلات منطقه‌ای.. 67

4-3-1- ایران هراسی.. 67

4-3-2- تلاش آمریکا برای حداقل‌سازی نقش ایران. 68

4-3-3- موقعیت آمریکا در قبال تحولات منطقه‌ای.. 69

4-3-4- تشدید تعارضات مذهبی در قالب رقابت شیعه و سنی.. 72

4-3-4-1- شرایط گذشته. 72

4-3-4-2- فعال شدن عنصر شیعی در منطقه. 73

4-3-4-3- رویکرد و منافع دولت‌های عربی.. 74

4-3-4-4- سطح داخلی.. 75

4-3-4-5- سطح منطقه‌ای.. 77

4-3-4-6- سطح بین‌المللی.. 78

4-4- عوامل زمینه‌ساز قدرت‌گیری ایران در منطقه. 79

4-5- عراق نمونه برجسته تاثیرگذار در موقعیت ایران و کشورهای رقیب.. 81

4-5-1- تأثیر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بر شکل‌گیری تنش در عراق. 81

4-6- تقسیم بندی تحولات جهان عرب از لحاط تأثیرگذاری بر منافع و ارزش‌های ایران و رویکرد کشورهای رقیب.. 92

4-6-1- مصر، لیبی، تونس و یمن.. 93

4-6-2- سوریه و اردن. 94

4-6-3- بحرین.. 95

4-6-4- رویکرد ایران در قبال تحولات بحرین.. 96

4-7- جمع‌بندی.. 103

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

5-1- نتیجه‌گیری.. 105

فهرست منابع. 109

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید