پایان نامه بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری 
بخش اول: کلیات گیاه­شناسی 

 

مقدمه
1-1- تیره آرالیاسه4
1-1-1-مشخصات جنس هدرا5
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی7
1-1-2- تیره نخود9
1-1-2-1مشخصات جنس لیلکی10
1-1-3 شیمی جنس  عشقه12
1-1-4شیمی جنس لیلکی13
بخش دوم: روغن­های اسانسی و اثرات دارویی
2-2- روغنهای اسانسی15
1-2-1- تعریف15
1-2-2 شیمی روغن های اسانسی17
1-2-3 روشهای تهیه و استخراج روغن های اسانسی18
1-2-3-1 روشهای تقطیر18
1-2-3-1-1- تقطیر با آب19
1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم19
1-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب20
1-2-3-2- استخراج توسط حلال21
1-2-3-3- استخراج به کمک فشار21
1-2-3-4- استخراج با چربی سرد21
1-2-3-5- استخراج با چربی داغ22
1-2-3-6- استخراج به کمک گازها 22
عنوانصفحه
1-2-4- طبقه بندی اسانس ها23
1-2-4-1- اسانس های طبیعی23
1-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی23
1-2-4-3- اسانس های مصنوعی24
1-2-5- کاربرد روغن های اسانسی24
1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها25
1-2-6-1- اثرات گوارشی25
1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی25
1-2-6-3- اثرات تنفسی25
1-2-6-3- اثر کاهش قند خون26
1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی26
1-2-6-5- اثرات پوستی26
1-3- عصاره گیری27
1-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی27
1-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج)28
1-3-2-1- روش خیساندن28
1-3-2-2- پرکولاسیون28
1-3-2-3- هضم29
1-3-2-4- روش دم کردن29
1-3-2-5- روش سوکسله29
بخش سوم: شیمی ترپنوییدها
1-3-1 شیمی ترپنوییدها31
1-3-2 طبقه بندی ترپنوییدها32
1-3-2-1 همی ترپنوییدها32
1-3-2-2مونو ترپنوییدها32
1-3-2-3  سزکویی ترپنوییدها34
1-3-2-4 دی ترپنوییدها36
1-3-2-5 سستر ترپنوییدها37
عنوان     صفحه 
1-3-2-6 تریترپنوییدها37
1-3-2-7 تترا ترپنوییدها38
1-3-2-8 پلی ترپنوییدها38

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید