پایان نامه بررسی مهمترین علل بروز اختلاف بین والدین و نوجوانان دختر


مقدمه :

انسان از زمان تولد تا بزرگسالی مراحل مختلفی راطی میکند شاید مهمترین و حساس ترین دوران زندگی دوران بلوغ باشد.این دوران همراه باتغییرات ودگرگونی هایی است که در هیچ مرحله دیگری از زندگی وجود ندارد.مرد دراین مرحله بالغ میشود و استقلال و آزادی های فردی در این دوران خود نمائی می کند.اما متاسفانه اغلب پدران و مادران این مرحله را با دشواری و مشکلات فراوان پشت سرمی گذارند.اغلب والدین هیچ گونه اطلاعاتی ازویژگی های این دوره ندارند و     نمی دانند چگونه بافرزندانشان ومسائل آنها روبرو شوند.عده ای تصورمی کنند که باید رفتاری را در پیش گیرند که پدران ومادرشان درمورد آنها به کار گرفته اند واین درحالتی است که با توجه به دگرگونی های اجتماعی بسیاری از آن رفتارها تغییر شکل داده اند ویا منسوخ شده اند.برخی دیگر از والدین در مواجه با مسائل و مشکلات و رفتارهای غیر معقول فرزندانشان احساس می کنند که کاری از عهده شان ساخته نیست وگمان می کنند که قادر نیستند نقش ها و کشمکشهای دوران بلوغ فرزندانشان را تحمل کنند.اطلاق کلمه (بحران) به مرحله نوجوانی اغلب باعث نگرانی والدین اگاه میشود (معتمدی1376.ص9)

توماس گوردن می گوید: دوره جوانی بحران ندارد به عبارت دیگر جوان در این دوره هیچگاه با خانواده خویش به ستیز برنمی خیزد بلکه علیه روش های ضد تربیت سالهای قبل خود وخلاف آموخته ها و دانسته های خویش که اینک والدین آنها را به آسانی اجرا می کنند قیام می نمایند.یکی از علل نگرانی های والدین این است که آنان خیلی زود باگذشت ایام لحظات پر التهاب دوران نوجوانی خود را از خاطر برده و هیجانات تند وخشونت آمیز آن دوران را به فراموشی سپرده اند.در حالی که مسائل و مشکلات نوجوانان امروز نیز تقریبا مشابه با مشکلات دوران آنان می باشد با این تفاوت که آن مسائل به علت تغییرات شرایط اجتماعی واقتصادی و فرهنگی جامعه صورتی دیگر ودامنه ای وسیعت ر یافته است. علت دیگر نگرانی والدین این است که آنان به یکباره در می یابند فرزندانشان دیگر آن کودک مطیع و سر براه نیست بلکه به جوانی خودسر وعاصی تبدیل شده است. تحمل رفتارهای متضاد و بهانه گیری های بی رویه وعیب جویی های مداومش اغلب مشکل است وباعث تضادو کشمکش بین فرزند و والدین میشود. انتقاد و اعتراض بی رویه والدین ولجبازی نوجوان موجب برخورد بین این دو نسل می گردد.(به پژوه.1377.ص5)

آزادی های بیش ازحد ومحدودیت های بیش از حد و اجرای برنامه های انضباطی شدیدو افراطی و در خواست اطاعت کورکورانه در دوران بلوغ آشفتگی های روحی فراوانی را در پی خواهد داشت وسبب عکس العمل های شدید نوجوان می گردد. نوجوان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی فقرو گرفتاری و نجات از سرزنش های مدام و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند و فرار را بر قرار ترجیح می دهند.گاه این فرار به خاطر تنبیه وعبرت والدین است و گاه به خاطر احساس بی پناهی  واحساس عدم امنیت از خانه می گریزند وبامختصر محبتی که از طرف والدین می بینند خود را تسلیم آنان می کنند(خدایاری فر.1372.ص58)

بیان مسئله:

امروز صنعتی شدن و شهرنشینی ساختار خانواده را دچار تحول کرده ونیازها وانتظارات جدیدی آفریده است.بزرگترین مشکل انسانها فقر ارتباطی وناهماهنگی میان والدین وفرزندان وهمچنین میان فرزندان و والدین است.والدین عوامل مهمی هستند که می تونند به نوجوان کمک کنند که از عهده آنچه  لازمه مستقل شدن است برآیند ومبدل به بزرگسالانی توانا متکی به خود و دارای تصویر مثبت ازخود شوند.نیاز به والدین بامحبت و دلسوز که در جریان رشد فرزندان خود هستند ثابت شده است(موریس.1374.ص55).جوانان نیاز به تقویت روحی ومحیط مناسب برای فعالیت و امکان ارتباط اجتماعی دارند ونباید آزادی عمل آنان را در موارد معقول محدود نمود.طبق بررسی یونسکو اغلب جوانان احساس می کنند که آلت دست قرار گرفته اند وبه همین جهت نسبت به بزرگسالان بدبین هستند ویک حالت عصیان نسبت به سنتها و آداب ورسوم خانوادگی در آن پدیدار گشته است.(مجله همکاری با جوانان.1375.ص23). والدین می خواهند فرزندانشان مانند خود آنها باشند در صورتی که ممکن است جوانان نخواهند مانند آنان زندگی کنند.در این میان دختران چون آرامتر هستند فشار والدین را بیشتر تحمل می کنند.مادر معمولا آرزوهای براورده نشده اش را در وجود دختر خود متجلی می بیند و سعی می کند آنچه را که خودش می خواسته است دخترش به دست آورد و به مخیله اش خطور نمی کند که دخترش روزی با او مخالفت کند(احمدی.1371.ص56).اصولا عدم تفاهم و توجه نکردن به ارزش های نوجوانان آنان را رودرروی والدین قرار می دهد .مسائل بیان شده فوق منجر به بروز اختلاف بین والدین و نوجوانان دختر میشود.که عمق این اختلافات بستگی به شیوه های تربیتی و جو حاکم بر خانواده دارد.این اختلاف های به ظاهر جزئی به طور یقین می تواند ریشه بسیاری از نابسامانی ها وعدم رشد فکری کافی واجتماعی فرد در آینده باشد.اختلاف بین والدین ونوجوانان در حدود 14یا15 سالگی به نقطه اوج خود میرسد.(بیابانگرد.1377.ص93).در این که سن بلوغ در چه زمانی آغاز ودر جه سنی پایان می گیرد اتفاق نظر وجود دارد وبسیار دشوار است که سن معینی برای شروع وپایان مرحله بلوغ تعیین کرد چرا که در مرحله اول علائم بلوغ گوناگون و متنوع است ودیگر اینکه آغاز بلوغ به حسب ساختمان جسمانی و وضعیت روحی روانی افراد متفاوت است(موریس دبس.1378.ص141)

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید