پایان نامه بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش SDS-PAGE

http://loganpsychology.com.au/prioriti/sitemap160.html دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی-میکروبیولوژی (M.Sc)

عنوان

بررسی مقایسه­ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ­توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ­بوویس به روش  SDS-PAGE

استاد راهنما

دکتر احمد رضا بهرمند

 

مشاور

دکتر مهناز سیفی

 

سال تحصیلی 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب 
چکیده1
فصل اول- مقدمه3
1-1. کلیات سل4
1-2. بیان مسئله5
1-3. اهمیت و ضرورت7
1-4. اهداف8
فصل دوم- پیشینه تحقیق9
2-1. تاریخچه10
2-2. مایکوباکتریوم­ها11
2-3. طبقه­بندی مایکو باکتریوم­ها12
2-3-1. فتو کروموژن13
2-3-2. اسکوتوکروموژن13
2-3-3. غیر کروموژن14
2-3-4. سریع الرشد14
2-4. باکتریولوژی سل14
2-5. مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی15
2-6. خصوصیات رشد16
2-7 . فیزیولوژی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس17
2-7-1. انتقال مواد غذایی توسط غشاء خارجی18
2-7-2. انتقال توسط غشاء داخلی18
2-7-2-1. انتقال ترکیبات حاوی کربن18
2-7-2-2. انتقال ترکیبات غیر کربن19
2-8. فاکتورهای ویرولانس20
1-9. دیواره سلولی21
2-10. بیوشیمی دیواره سلولی23
2-11. بیماری­زایی23
2-11-1. مکانیسم بیماری­زایی25
2-12. درمان سل26
2-12-1. درمان سل حساس به دارو26
2-12-2. درمان سل مقاوم به دارو26

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :

info@jahandoc.com

یا تلگرام

    hamidisupport@