پایان نامه بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی


پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته عمران گرایش سازه

 

 

موضوع:

بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر جواد جلالی مسلم

 

 

زمستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

مقاومت اتصال خوب بین سطح قدیمی و جدید بتن یک فاکتور کلیدی در عملکرد تعمیرات بتنی است. هدف این پایان‌نامه بررسی و ارزیابی مقاومت اتصال بین سطح بتن قدیمی و بتن اضافه شده است. در این پایان‌نامه یک تحقیق آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مقاومت برشی سطوح اتصال بتنی که در زمان‌های متفاوتی بتن‌ریزی شده‌اند انجام شد. این سطوح با روش‌های سندبلاست، خراش با برس فلزی، سوراخ‌شدگی توسط مته و حالت صاف آماده‌سازی شدند. برای اتصال این سطوح از چسب‌های Latex ‌ ‌,‌Epoxy IV و    Epoxy V موجود در بازار داخلی کشور از شرکت‌های طراحان بتن، نامیکاران، آبادگران و بتن شیمی خاتم تهیه و استفاده شد.

همچنین برای مقایسه با حالت نرمال آزمایشی بدون استفاده از چسب و تنها با ریختن بتن تازه به طور مستقیم به روی سطوح قدیمی انجام شد. علاوه بر آن برای بررسی تأثیر مقاومت بتن در مقاومت اتصال از بتن با مقاومت‌های 20 ، 30 و40 مگاپاسکال استفاده شد.

برای انجام آزمایش از آیین‌نامه‌ی ASTM C 882 و ASTM C 1042 استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش مقاومت بتن در صورت وجود عامل اتصال، موجب افزایش مقاومت اتصال با شیب ملایمی می شود در حالی که در صورت اتصال مستقیم، تاثیر چشمگیری در مقاومت اتصال خواهد گذاشت. همچنین افزایش زبری سطح در صورت وجود عامل اتصال تغییر محسوسی در مقاومت اتصال ایجاد نکرد اما در صورت نبود عامل اتصال، سند بلاست می‌تواند بهترین شرایط را برای آماده سازی سطح مهیا کند. به طور کلی استفاده از عوامل چسبنده ی مناسب اقتصادی ترند و نتایج بهتری نسبت به آماده‌سازی‌های گران و پر دردسر دارند.

 

کلمات کلیدی: برش اصطکاکی، Slant shear،تعمیر بتن، زبری سطح بتنی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                       صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه …………………………………….. 2

1-2- عوامل چسبنده ………………………………. 2

1-2-1- اپوکسی …………………………………. 2

1-2-1-1- انواع اپوکسی ………………………… 3

1-2-1-2- درجه ……………………………….. 4

1-2-1-3- کلاس‌های اپوکسی ……………………….. 4

1-2-2- لاتکس …………………………………… 5

1-2-2-1- انواع لاتکس ………………………….. 6

1-3- تعمیر سازه های بتنی ………………………… 6

1-3-1- انواع تعمیر بتنی ……………………….. 6

1-3-1-1- تعمیر ترک …………………………… 6

1-3-1-2- تعمیرات اساسی بتن ……………………. 7

1-3-2- اهمیت اتصال در تعمیر بتن…………………. 8

1-3-3- توصیف مقاومت اتصال ……………………… 8

1-3-4- فاکتورهای مهم تاثیر گذار در اتصال ………… 8

1-3-5- فاکتورهای ثانویه تاثیر گذار در اتصال …….. 13

1-3-6- فاکتورهای دیگری که در مقاومت اتصال موثرند … 12

1-4- شیوه‌های آزمایش برای ارزیابی مقاومت اتصال …….. 11

1-4-1- آزمایش برش مایل ………………………… 14

1-4-2- مشکلات شیوه‌ی برش مایل ……………………. 14

1-5- اهداف پژوهش ……………………………….. 17

1-6- ساختار پایان‌نامه …………………………… 18

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

2-1- تحقیقات گذشته ……………………………… 20

2-2- آزمایشات و نتایج آنها ………………………. 22

2-2-1- آزمایش انجام شده توسط silva، brano و Julio و نتایج بدست آمده 22

2-2-2- تاثیر زبری سطح بتن در اتصال ملات اصلاح شده‌ی پلیمری, bachrian lubis ……………………………………………….. 25

2-2-3- آیشا، رامسوندار و هارون ………………… 27

2-2-4- آزمایش به فر نیا، جان نثاری و مشرف ………. 28

 

فصل سوم: مصالح مصرفی، نحوه‌ی آماده‌سازی و روش انجام آزمایش

3-1- مقدمه …………………………………….. 30

3-2- مصالح مصرفی ……………………………….. 30

3-3- آزمایش‌های انجام شده ………………………… 29

3-3-1- آزمایش طرح اختلاط بتن ……………………. 29

3-3-1-1- مدول نرمی ماسه ………………………. 31

3-3-1-2- آزمایش چگالی انبوهی شن ………………. 32

3-3-2- آزمایش برش مایل ………………………… 33

3-3-2-1- نکات انجام آزمایش برش مایل در ASTM ……. 33

3-3-2-1-1- لاتکس …………………………….. 35

3-3-2-1-2- اپوکسی …………………………… 37

3-3-2-2- نکات کارگاهی ACI …………………….. 39

3-3-2-2-1- ACI 5031-92 …………………………. 39

3-3-2-2-2- ACI 5032-92 …………………………. 41

3-3-2-2-3- ACI 5032R-92 ………………………… 42

3-3-2-2-3-1- شرایط اعمال چسب ………………… 42

3-3-2-2-3-2- ضوابط انتخاب چسب ……………….. 43

3-3-2-3- چگونگی انجام آزمایش ………………….. 43

3-3-2-3-1- تعداد نمونه‌های مورد نیاز ………….. 43

3-3-2-3-2- مراحل ساخت مقطع دست‌ساز ……………. 45

3-3-2-3-3- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش ………… 47

3-3-2-3-4- روش آماده سازی سطح ………………… 50

3-3-2-3-4-1- سوراخ شده با مته ……………….. 50

3-3-2-3-4-2- خش دار با برس فلزی ……………… 51

3-3-2-3-4-3-صاف ……………………………. 52

3-3-2-3-4-4- سند پلاست ………………………. 53

3-3-2-3-5- ساخت قالب تست برش مایل ……………. 53

3-3-2-3-6- اعمال چسب ………………………… 54

3-3-2-3-7- عمل‌آوری ………………………….. 57

3-3-2-3-8- دستگاه مقاومت فشاری ………………. 60

 

 

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و بحث در مورد آنها

4-1- مقدمه …………………………………….. 63

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید