پایان نامه بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی


دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده هنرهای تجسّمی و کاربردی

گروه صنایع دستی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی صنایع دستی گرایش پژوهش

بررسی مفهوم نماد گاو نر در صنایع دستی ایران در دوران هخامنشی

استاد راهنما:

دکتر قباد کیانمهر

استاد مشاور:

دکتر احسان چنگیزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کهن­الگوی گاو نر همچون دیگر نمادهای کهن در صنایع دستی باستانی ایران، مفهومی جاودانه دارد. در این پژوهش نخست تمامی اساطیر مرتبط با گاو نر در متون کهن بررسی شده است. سپس با استفاده از روش­های رایج در روانشناسی اعماق برای مطالعات اسطوره­شناختی و نماد ­شناسی، اساطیر کهن ایران و مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی هخامنشی بررسی شده تا این مفهوم جاودانه تبیین گردد. با توجه به این نتایج، کهن­الگوی گاو نر یکی از نمادهای مبین گره های موجود در قسمت تیره روان انسان(سایه) است که طی مراحل قهرمانی اسطوره­ای در فرایند رشد فردیت توسط انسان قهرمان قربانی می­شود. در این فرایند قهرمان بر سایه خویش چیره گشته و پس از تکمیل فرآیند خودشناسی، به دوران پختگی و سرآغاز کمال راه می­یابد. البته نتایج حاصل از کاربرد این روش­ها قطعیتی ندارند و قابل نقد و بررسی می­باشند.

بر اساس منابع کهن اساطیری ایران آیین قربانی بر اساس اصل تکرار آیین ازلی و به منظور نیرو دادن به خورشید برای اطمینان از گردش به موقع روز و سال و ماه انجام می شده است.

کلیدواژه ها: نماد گاونر – اساطیر کهن ایران – صنایع دستی ایران – دوران هخامنشی – روانشناسی اعماق

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فرگرد یکم: کلیات تحقیق 1

1 -1 مقدمه 2

1 -2 اهداف تحقیق 3

1 -3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1 -4 پرسش های پژوهش 3

1 -5 فرضیه­ها 4

1 -6 روش تحقیق 4

فرگرد دوم: گاو نر در اساطیر ایران هخامنشی 5

2 -1 آفرینش و قربانی گاو 6

2 -1 -1 گوشوروان 7

2 -1 -2 صورت فلکی ثور 8

2 -1 -3 گاو آسمانی 8

2 -2 گاو مرد 9

2 -3 پیکرگردانی شخصیتهای اساطیری به صورت ورزا 9

2 -3 -1 میترا 10

2 -3 -2 یمه، جم (جمشید) 11

2 -3 -3 فریدون، ثرئتونه 12

2 -3 -4 بهرام(ورثرغنه) و ایندرا 13

2 -3 -5 سومه، هوم 16

2 -3 -6 تیشتریه (تیشتر) 18

فرگرد سوم: مکتب اسطوره­شناسی روانشناختی یا روان­شناسی دین 20

3 -1 تکوین و تشکل روانی در اسطوره­شناسی روانشناختی 21

3 -2 تحلیل اساطیر در اسطوره­شناسی روانشناختی 22

3 -2 -1 نظریه­ی روانشناسی تحلیلی در مکتب اسطوره­شناسی روانشناختی 23

3 -3 بن­مایه­های اساطیری از دیدگاه اسطوره­شناسی روانشناختی 24

3 -3 -1 اساطیر یا توضیحات مفهوم امر متّعال 25

3 -3 -2 مفهوم ثنویت 27

3 -3 -3 مفهوم تثلیث 28

3 -3 -4 اسطوره­ی قهرمان یا آیین گذار و قربانی حیوان توتم 29

3 -4 نماد یا کهن­الگو از دیدگاه اسطوره­شناسی روانشناختی 31

3 -4 -1 نقش نمادها در فرایند کمال­طلبی انسان 33

فرگرد چهارم: بررسی مفهوم جاودانه­ی کهن­الگوی گاو نر در اساطیر 36

4 -1 کهن­الگوهای نهفته در اساطیر قهرمانی جمشید و دیگر شخصیت­های مرتبط 39

4 -1 -1 نمادهای مرتبط با مفاهیم امر متّعال و مسیر تعالی 40

4 -2 نمادهای مرتبط با فرایند رشد فردیت در دوران قهرمانی 45

4 -2 -1 نمادهای مرتبط با مفاهیم تولّد یا گذر از جهان روح در دوره­ی ترفندباز 46

4 -2 -2 نمادهای مرتبط با مفاهیم ثنویت 48

4 -2 -3 نمادهای مرتبط با مفاهیم جنگ درونی یا جهاد اکبر و تثلیث 50

4 -2 -4 نمادهای مرتبط با مفهوم قربانی گاو نر در دوره­ی شاخ قرمز 54

4 -2 -5 نمادهای مرتبط با مفهوم وحدت در دوره­ی دوقولوها 62

فرگرد پنجم: بررسی مفاهیم و صورت­های کهن­الگوی ورزا در مجالس نمادین منقوش بر صنایع دستی

هخامنشی 68

5 -1 صورت واقعگرایانه 69

5 -2 صُوَر مرکّب 71

5 -2 -1 گاو آسمانی (بالدار) 71

5 -2 -2 گاو آسمانی با چهره­ی انسان 72

5 -3 نماد گاو جفتی (ثنویت روانی) 74

5 -3 -1 ارتباط نمادهای ثنویت و تثلیث 76

5 -4 گاو و نماد سه­تایی مقدس 78

5 -5 جنگ­های قهرمان 84

5 -6 گاو و گندم 88

5 -7 گاو و دیگر نمادهای حیوانی 89

5 -7 -1 گاو و ماهی 89

5 -7 -2 گاو و شیر 89

5 -7 -3 گاو و گراز 93

نتیجه­گیری 95

نتیجه گیری بر اساس متون کهن اساطیری ایران 95

نتیجه گیری بر اساس علم روانشناسی 96

منابع و مآخذ 98

1 مقدمه

در دوران هخامنشی صنایع دستی با نماد گاو در مراسم مذهبی و زندگی روزمره مردم کاربرد آیینی هم داشتند. نقوش موجود در صنایع دستی ایران به دلیل حفظ طرح­های اصیل و نمادهای کهن همواره پایگاهی مناسب برای ایده­پردازی هنرمندان امروز بوده­اند. کهن­الگوی ورزا در صنایع دستی ایران هخامنشی به دو صورت کلّی واقعگرایانه و انتزاع یافته نقش شده است، یعنی یا شکل طبیعی گاو به عنوان نماد در مجلسی استفاده شده و یا اینکه جزئی از اندام گاو مثل شاخ، گوش، دم، نیمتنه و سردیس در ترکیبی نمادین( به عنوان مثال گاو -مرد) آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید