پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
اهمیت تحقیق3
اهداف تحقیق3
پرسش های تحقیق3
فرضیه های تحقیق3
سازماندهی تحقیق4
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی
مبحث اول:واژه شناسی5
گفتار اول :واژگان اصلی5
الف :قتل5
ب : قتل عمد7
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط11
الف: قصاص11
ب: عمل نوعاً کشنده14
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری20
گفتار اول : مبانی قانونی20
الف: دوران قبل از انقلاب20
ب : دوران پس از انقلاب22
گفتار دوم: مبانی شرعی24
الف :آیات24
1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم26
ب: روایات28
گفتار سوم: مبانی عرفی28
الف : حفظ نظم عمومی28
ب : دفاع از بزه دیدگان32
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد33
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد33
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام35
   1- تعریف سوء نیت عام35
   2- اجزاء سوء نیت عام38
     1-2- علم38
     2-2- اراده40
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام44
الف: کودکی44
ب: جنون45
ج: اجبار46
د : خواب و بیهوشی47
ه: مستی48
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی49
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی50
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص52
   الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم52
   ب: سوء نیت جازم و احتمالی54
   ج: سوء نیت معین و نامعین55
   د: سوء نیت صریح و تبعی56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد63
گفتار اول: اقسام اشتباه64
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه70
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح72
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی74
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها77
الف: ابهام در قید معین77
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی79
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 20679
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 20691
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد94
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی95
الف :ابهامات95
ب:پیشنهادات اصلاحی96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 20698
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206102
نتیجه گیری104
پیشنهادات106
منابع107
الف: کتاب ها107
     1- کتاب های فارسی107
     2- کتاب های عربی109
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها111
چکیده انگلیسی113

  چکیده

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و … ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید