پایان نامه بررسی معاوت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات


چكيده

هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تأثير خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي اجتماعي در بروز جرم و جنايت در جامعه است.
در اين مقاله سعي شده تا به نقش علل پديدآورنده و سپس به نقش عوامل پيشگيري كننده توجه گردد. محروميت هاي اقتصادي، تبعيض و نابرابري، جنگ، تراكم جمعيت، خانواده، مدرسه، رسانه هاي گروهي، تلويزيون، روزنامه ها و ماهواره در پيدايش جرم نقش بسزايي دارند. نقش خانواده از حيث گسسته بودن يا منسجم بودن، ميزان تحصيلات والدين و شغل آنان از متغيرهاي تعيين كننده جرم خيزي بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نيز، مطالب مورد تدريس، شيوه هاي تهيه و تدوين برنامه درسي، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شيوه هاي تربيتي و آموزشي با توجه به ويژگي هاي شخصيتي و رواني دانش آموز و تهيه و تدارك برنامه هاي اوقات فراغت از متغيرهاي پيشگيري كننده و در عين حال تسهيل كننده شرايط بروز جرم به حساب مي آيند. در ارتباط با نهادهاي امنيتي، نقش پليس و دستگاه هاي قضايي به عنوان متغير پيشگيري كننده، آموزش دهنده و مراقبت كننده حايز اهميت مي باشد و اينكه اين قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از اين طريق به اهداف خود كه بالا بردن ميزان آگاهي و بينش مردم در ارتباط با قوانين اجتماعي براي سلامت فردي و اجتماعي است نايل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي سعي شد تا به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شود كه بر اين اساس رابطه معناداري بين عوامل ياد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گرديد.

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ف ارتکاب

مقدمه:

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است و با مجازات های سنگین با ان برخورد شده است در گذشته های دور با مجازات های قطع دست انداختن در اتش اعدام و.. با مجرم که عملی برخلاف هنجار ها و ارزش های جامعه انجام داده بود برخورد می شد تا بتوانند نظم را در جامعه حکم فرما کنند و از بی قانونی و هرج و مرج  جلوگیری کنند و برای اقدام به مجازات و مبارزه با جرم به مرور به نقطه ایی رسیدند که برای ان قانون نویسی کنند و همین امر بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح گردید و قوانین به تصویب رسید تا بتواند ارزشهای جامعه را به درستی بیان کند.در ایران نیز قانون نویسی به شکل حاضر و نظام حقوقی  و قضایی سابقه ای طولانی ندارد درست است که از سالیان دور در تمدن قبل از میلاد هخامنشی دارای قانون بودند و داریوش و کوروش کبیر برای حکومت های خود قانون وضع کرده بودند و از تمدن برخوردار بودند ولی قانون نویسی که معنای اینکه نمایندگان مردم اقدام به نوشتن قانون و مقررات به شکلی که در حال حاضر در جوامع مختلف می بینیم وجود نداشت و قوانین دموکراتیک نبود و باید گفت که تا قبل از مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده و سلطنتی بودند که قانن همان بود که شاه می گفت و سلاطین میگفتند که درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد در تحقیق فرا رو قصد دارین سابقه تقنینی معاونت در جرم را در ایران تحلیل و تحقیق کنیم تا بتوانیم فهمی درست و کامل داشته باشیم از سابقه این جرم.

طرح و بیان مساله

یكي از اشكال ارتكاب جرم، معاونت در جرم به صورت همكاري و مشاركت با ساير بزهكاران است چنانچه همكاري و مشاركت بدون تباني و تفاهم قبلي در ارتكاب جرم باشد، با فقدان نص قانوني خاص، هر يك از مشاركت كنندگان به ميزان مسؤوليت كيفري ناشي از رفتار مجرمانة خود راسا و شخصا قابل تعقيب و محاكمه مي باشد. به طور مثال در جرائمي چون قتل، سرقت، دزدي و غارت اموال و يا ضرب و جرحي كه در نتيجة خشم اتفاقي و تصادفي دسته و جمعيتي بدون برنامه و نقشة قبلي و صرفا بر اثر تحريك و تاثير ناشي از تقليد گروهي رخ دهد. چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معيني از دسته و جمعيت ثابت شده باشد. هر يك از آن افراد مسؤول رفتار مجرمانة خود بوده و مستوجب كيفر جرم يا جرائمي است كه شخصا مرتكب شده است.

ولي گاهي پديدة جزائي مسبوق به تباني قبلي و نتيجة فعاليت گروهي است كه براي ارتكاب جرم تشكيل يافته است. از اين قبيل است اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم موضوع مادة 610 ق. م. ا. كه طبق آن: «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا مسائل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

همينطور است ماده 512 ق. م. ا. در مورد اغوا و تحريك به جنگ و كشتار با يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت. در چنين مواردي مشاركت در پديدة جزائي بعد از تباني یا تفاهم است. ولي در اينجا جرائم خاص و كيفرهاي معيني مطرح است. ولي در بعضي موارد مشاركت جزائي شامل تباني و تفاهمي آني بين دو يا چند شخص براي ارتكاب يك جرم معيني است. تمامي افرادي كه در عمليات مادي جرم نقش اصلي و مستقيم داشته اند مباشرين و شركاي جرم هستند. در مقابل كساني كه رفتارشان تنها جنبة كمك به مباشر، يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم  داشته است و به صورت غير مستقيم يا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته اند معاونين جرم به حساب مي آيند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید