پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد علی قربانی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………. 4

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 4

1-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

1-4- سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 5

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………. 5

1-8- روش کار………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………… 5

1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات……………………………………………………………………. 5

فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام

2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام………………………………………………………. 7

2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………….. 7

2-1-1- تعریف معامله در لغت…………………………………………………………………………….. 7

2-1-2- معنی کفر……………………………………………………………………………………………… 7

2-1-3- معنی حق و حقوق…………………………………………………………………………………. 8

2-1-4- معنی روابط اقتصادی………………………………………………………………………………. 9

2-1-5- معنی لغوی مال……………………………………………………………………………………… 9

2-1-6- معنی اصطلاحی مال……………………………………………………………………………….. 10

2-1-7- معنی لغوی ربا………………………………………………………………………………………. 11

2-2- بخش دوم:مباحث عام……………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- اقسام کافر……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-1- مشرک…………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-1-2- اهل کتاب…………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-2-1- کفار ذمی……………………………………………………………………………………… 14

2-2-1-2-2- کفار حربی……………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد…………………… 15

2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند……………………… 15

2-2-1-2-5- مرتد……………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار………………………………………………………….. 17

2-2-3- رابطه مال و ملک……………………………………………………………………………………. 18

2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله………………………………………………………………….. 19

2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام……………………………………………………………………….. 20

فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران…………………………………………… 23

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید