پایان نامه بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پایان ‏نامه کارشناسی ‏ارشد در رشته ‏ی فرهنگ و زبان‏های باستانی

عنوان:

بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد

(حرف ‏نویسی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‏ ها، اسطوره ‏شناسی و واژه‏نامه ‏ی ریشه‏ شناختی)

استاد راهنما:

دکتر گلنار قلعه‏خانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد با موضوع اساطیری از جمله متونی است که از روزگاران گذشته از زبان فارسی میانه به جای مانده و به دوره‏ی پیش از اسلام برمی‏گردد. در این متن به رویدادهای مهم تاریخ اساطیری دین زردشت که در روز ششم از ماه فروردین اتفاق افتاده است می‏پردازد. از جمله ویژگی‏های این متن کوتاه بودن بیشتر بندهای آن می‏باشد که به صورت جمله‏های مستقل در عبارت خبری آمده است. زبان فارسی میانه و متن‏های بازمانده از آن از نظر مطالب مورد بحث و قواعد و دستور به بررسی دقیق نیاز دارد. بررسی، ترجمه و تجزیه و تحلیل متن‏های فارسی میانه و از جمله این متن نیازمند شناخت و آگاهی بسیار است. واژگان گنجینه‏ای گسترده و ناشناخته است و بررسی موشکافانه، ریشه‏شناختی، ترجمه و تجزیه و تحلیل در آن حس می‏شود، و همچنین از جهت شیوه‏ی آوانگاری نیز در خور بحث و توجه می‏باشد. نارسایی‏هایی در برخی از متن‏های پهلوی موجود است و کار پژوهشگر این زبان را دشوار می‏کند. در این تحقیق که به شیوه‏ی کتابخانه‏ای صورت گرفته است، متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد به دقت حرف‏نویسی، آوانویسی و ترجمه شده است و در ادامه‏ی ترجمه یادداشت‏های اسطوره‏شناختی و زبان‏شناختی ارائه شده است. در پایان با ارائه واژه‏نامه‏ای توصیفی، ریشه‏شناسی به بررسی دقیق ریشه‏ای و مفهوم واژگان این متن اسطوره‏ای پرداخته شده و سیر تحول واژگان را از آغاز تا به فارسی نو مورد مطالعه قرار داده است. امید است ارائه این تحقیق گامی نخست برای بررسی‏های بیشتر و موشکافانه‏تر در متون زبان فارسی میانه به شمار آید.

کلید واژه‏ها:رساله‏های کوچک تعلیمی، فروردین، خرداد، اسطوره و متون پهلوی.

فهرست

عنوانصفحه 
فصل اول: مقدمه 
1-1 کلیات2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-3 هدف تحقیق6
1-4 پیشینه تحقیق6
1-5 روش تحقیق8
فصل دوم: معرفی متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد 
2-1 محتوای متن10
2-2 سبک نگارش متن11
2-3 زمان تألیف متن14
2-4 نسخه‏ها14
فصل سوم: حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه و یادداشت‏ها 
3-1 حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه17
3-2 یادداشت‏ها41
فصل چهارم: واژه‏نامه  
4-1 واژه‏نامه135
فصل پنجم: نتیجه‏گیری 
5-1 نتیجه‏گیری210
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی212
منابع انگلیسی217

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید