پایان نامه بررسی متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها


۵- افشاء و شفافیت

چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و دقیق تمام موضوعات مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد مالکیت و حاکمیت شرکتی را تضمین کند.

الف) افشاء باید شامل اطلاعات مهم در رابطه با موارد زیر باشد ولی به آن ها محدود نگردد:

١- دستاوردهای مالی و عملیاتی شرکت

۲- اهداف شرکت

٣- مالکیت عمده سهم و حقوق رای دهی

۴- سیاست تعیین حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی و اطلاعات در مورد اعضای هیئت مدیره شامل شایستگی ها، فرایند انتخاب، عضویت درهیئت مدیره سایر شرکت ها و این که آیا از نظر هیئت مدیره مستقل هستند یا خیر.

۵- معادلات با اشخاص وابسته

۶- عوامل قابل پیش بینی ریسک

٧- مسائل مربوط به کارکنان و سایر ذینفعان

٨- ساختارها و سیاست های حاکمیت به ویژه مطابقت هر دستورالعمل با سیاست حاکمیت شرکتی با فرآیند اجرای آن

ب) افشای اطلاعات باید مطابق استانداردهای با کیفیت بالای حسابداری مالی و غیر مالی انجام شود.

ج) باید حسابرسی سالانه شرکت از سوی حسابرس مستقل لایق و شایسته انجام شود تا به اعضای هیئت مدیره و سهام دارن اطمینان عینی دهد که صورت های مالی و وضعیت و عملکرد مالی شرکت را از تمام جنبه های با اهمیت به نحو مطلوب نشان می دهد.

د) حسابرسان مستقل باید نسبت به سهام دارن پاسخگو باشند ودراجرای عملیات حسابرسی شرکت مراقبت حرفه ای لازم را اعمال کنند.

ه) کانال های انتشار اطلاعات باید زمینه را برای دسترسی یکسان، بهنگام و مقرون به صرفه استفاده کنندگان به اطلاعات مربوط فراهم کند.

و) چارچوب حاکمیت شرکتی باید به وسیله یک رویکرد مؤثر ارائه، تجزیه و تحلیل یا راهنمایی های مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاران، از سوی تحلیلگران کارگزاران، مؤسسه های رتبه بندی و سایرین، به دور از تضاد های جدی منافع که می تواند درانجام تجزیه و تحلیل یا راهنمایی های آن ها لطمه بزند تکمیل شود.

 

۱-۲٫          ترکیبسهام داران و نقش آن ها در کنترل شرکت ها

حقوق سهام داران و کارکردهای اصلی مالکیتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید با کنترل دقیق  موجب حفاظت و تسهیل اعمال حقوق سهام دارن باشد.

الف) حقوق اساسی سهام دار شامل موارد زیر است:

١- روش های مطمئن ثبت مالکیت

۲- نقل و انتقال سهام

٣- دریافت اطلاعات مربوط و با اهمیت درمورد شرکت به طور منظم و به هنگام

۴- شرکت و رای دادن در مجامع عمومی

۵- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره

۶- سهیم بودن درسود شرکت

ب) سهامدارن باید حق داشته باشند در تصمیم گیری های مربوط به تغییرات بنیادین در شرکت از جمله موارد زیر شرکت کنند و اطلاعات کافی درمورد آن ها دریافت نمایند:

١- اصلاحات اساسنامه یا دیگر اسناد حاکمیتی مشابه

۲- تصویب انتشار سهام اضافی

٣- مبادلات غیر عادی شامل انتقال تمام یا بخش اعظم دارایی ها، که منجر به فروش (واگذاری) شرکت می شود.

ج) سهام دارن باید مجال شرکت موثر و رای دادن در مجامع عمومی داشته باشند و باید از قواعدی چون روش های مرسوم رای دهی که در اداره مجامع به کار می روند آگاهی یابند:

١- اطلاعات کافی و به هنگام درمورد زمان، مکان  و دستور جلسه مجمع عمومی و همچنین اطلاعات به هنگام راجع به موضوعات مورد تصمیم گیری در مجمع باید دراختیارات سهام دارن قرار گیرد.

۲- سهام دارن باید فرصت داشته باشند سوالات و خواسته هایشان از هیئت مدیره را مطرح کنند از جمله  درمورد حسابرسی مستقل سالانه سوال کنند، بخواهند مواردی در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد، با توجه به محدودیت های معقول پیشنهادهایی ارائه دهند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید