پایان نامه بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی کودک آزاری


کودک آزاری و انواع آن

گفتار اول: کودک آزاري

در لغت نامه دهخدا،فرهنگ نفیسی و فرهنگ معین  در خصوص معنای اصطلاح کودک آزاری هیچ موردی بیان نگردیده است.

در طول تاريخ ديدگاه­ها و نظريات مختلفي در اين خصوص وجود داشته است. گروه­هاي فرهنگي مختلف تعاريف جداگانه­اي از کودک آزاري ارائه داده­اند. کودک آزاري در ايران مبحثي نسبتاً جديد و تازه است. اما طرح موضوع در کشورهاي اروپايي و آمريکايي قدمت بيشتري دارد. پس از مطرح شدن مفهوم کودک آزاري از سوي کارشناسان و صاحب نظران علوم روانشناختي و تربيتي تعاريف متعددي عنوان شد که هر يک اين پديده را از زاويه ديد مخصوصي مورد توجه قرار داده­اند. قانون دادگاه خانواده ايالت نيويورک کودک آزاري را اين گونه تعريف مي­کند «شرايطي که موجب مي­شود والدين يا ساير افرادي که به طور قانوني مسئوليت تأمين رفاه و سلامت يک کودک زير 18 سال سن را به عهده دارند يا خود اقدام به کودک آزاري مي­کنند يا به ديگران اجازه دهند، وي را مورد آزار و اذيت قرار دهند». کودک آزاري در معناي گسترده خود تجاوز به حقوق قانوني کودکان در رسانيدن صدمه جسماني و رواني به آنها است که اغلب بوسيله والدين صورت مي­گيرد. اين گونه والدين، به علل مختلف کودک را هدف عواطف خصمانه خويش قرار مي­دهند. بر اساس مجله پزشکي قانوني کشور: «بد رفتاري و آزار کودکان عبارت است از هر گونه بدرفتاري با کودکان يا افرادي که در سنين بلوغ به سر مي­برند. اين بد رفتاري مي­تواند از طرف پدر يا مادر يا محافظان کودک و کساني که مسئول مراقبت از او هستند صورت گيرد». کودک آزاري پديده­اي است نسبي که در فرهنگ­هاي گوناگون مفهوم آن متفاوت است. به­طوري که برخي از جنبه­هاي رفتاري نسبت به کودک در بعضي از فرهنگ­ها امري طبيعي است. در نگرش مردمان با فرهنگ ديگر مي­تواند، نوعي کودک آزاري تلقي شود دليل اين امر را بايد در اين دانست که هيچ معيار بين­المللي براي تربيت کودک وجود ندارد. ملاک قابل تشخيص اهمال و سهل انگاري و غفلت والدين قابل تعيين نيست براي حل اين مشکل بايد تعريفي ارائه کردکه مفهوم آن شامل بهترين و جامع ترين تعريفي که در ارتباط با کودک آزاري مي­تواند ارائه داد چنين باشد. «کودک آزاري بخشي از آسيب به کودکان است که قدغن بوده، تقريباً منع شده و قابل پيشگيري است و به دست انسان صورت مي­گيرد[1]».

اغلب تعاريفي که از کودک آزاري شده داراي عناصر مشترک مانند: رفتارهاي ناپسند، قصور و کوتاهي والدين قصد ايراد و صدمه زدن به کودکان است.

واکنش ذهني متخصصان در اين زمينه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا اين واکنش بر چگونگي استعمال تعاريف و تأثير آنها مؤثر خواهد بود. آن چه مسلم است ذهنيت افراد تحت تأثير عواملي چون ارزش­هاي فردي، فرهنگي و آموزش حرفه­اي قرار دارد.

در بحث کودک آزاري تعاريف متعددي در زمينه­هاي مختلف روان شناختي، جامعه شناختي و حقوقي…. ارائه شده که در ذيل به پاره­اي از آن­ها مي­پردازيم.[2]

 

1- تعريف واژه کودک

واژه کودک عبارت است از :کوچک،ضغیر،فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر )، طفل [3]

کودک در هنگام تولد موجود ناتواني است که براي طي کردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به حمايت خانوادگي دارد. به طورکلي اگر به اين حمايت خصوصاً در سالهاي اوليه زندگي خدشه وارد شود، ادامه زندگي سالم کودک با مخاطره بسيار جدي مواجه مي­شود. در اين دوران کودک زندگي مستقل، توجه به ديگران رعايت حق و حقوق ساير افراد و نظم وانضباط را در يک محيط پويا و صميمي چون خانواده فرا مي­گيرد. محيط خانواده خصوصاً والدين اولين آموزگاران، دوستان و همبازي کودک هستند. والدين بايد، بتوانند نيازهاي فزاينده کودک را در يافته (اعم از مادي و معنوي) و به آن پاسخ مناسب بدهند ميزان وابستگي و علاقه دو طرفه بين والدين و کودک، توانايي او را براي يادگيري و دانستن مطالب جديد افزايش مي­دهد، در حالي که بد رفتاري با کودک و عدم توجه به نيازهاي او مي­تواند باعث ايجاد اختلالات روانشناختي همانند پرخاشگري در بزرگسالي مي­شود.[4]

کودکي، عاملي است که جنبه­ها و آثار مختلف آن در حقوق، همواره موضوع مطالعات و مقررات ويژه­اي قرار گرفته است، به همين دليل کودکان در مقابل بزهکاري، و هم در مقابل بزه­ديدگي، ضعف و آسيب­پذيري بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين علت است که اطفال و نوجوانان بزهکار در مراجع ويژه و به موجب آيين دادرسي خاص محاکمه و موضوع اقدام­هاي حمايتي وتربيتي در کانون هاي اصلاح و تربيت واقع مي­شوند.[5]

بر اساس تعريف ارائه شده از سازمان بهداشت جهاني کودک، به هر انسان زير 18 سال سن گفته مي­شود. در ماده يک کنوانسيون حقوق کودک نيز درج شده است که تمام افراد پايين تر از 18 سال کودک به شمار مي­آيند.

از آن جايي که مسئله شروع دوران کودکي به دليل دارا شدن يک سري حقوق و حمايت­هاي ويژه براي کودکان بسيار با اهميت است، تعيين زمان شروع دوران کودکي نيزاز اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين با هدف تعيين مرحله آغاز کودکي به بررسي ساير اسناد و کنوانسيون­هاي مربوط به کودک پيش از کنوانسيون حقوق کودک مي­پردازيم.

در بيانيه سال 1923 و 1959 حقوق کودکان نقطه آغازين دوران کودک معين شده است. اما در مقدمه کنوانسيون سال 1959به حوائج فکري و جسماني فرد نابالغ و حمايت­هاي قانون پيش از تولد اشاره شده است.

از آن­جايي که در ماده 41 کنوانسيون حقوق کودک نيز اشاره شده است کنوانسيون در قانون گذاري ملي و قوانين لازم الاجراي بين­المللي در صورت امکان مداخله نمي­نمايد، بنابراين رويه يکساني براي تعيين آغاز دوران کودکي توسط کشورها اتخاذ نشده است. اما برخي از کشورها در راستاي انطباق با مقررات کنوانسيون اقداماتي صورت داده­اند به عنوان مثال جمهوري آرژانتين در قوانين خود شروع دوران کودکي را از زمان انعقاد نطفه اعلام کرده است. و اين امکان را بوجود آورده که اشخاص حقيقي حمايت­هاي خاص پيش از تولد را دارا گردند.[6] کميته حقوق بشر در ميثاق بين­المللي حقوق سياسي و مدني تأکيد دارد که دولت­ها
نمي­توانند سن حمايتي کودک را به طور نامعقول و غير منطقي پايين بياورند و به اين ترتيب خود را از بسياري از تعهدات دولت نسبت به کودکان مبري نمايند.

کميته حقوق کودک نيز بر تعيين حداقل سن کودکان توسط قانونگذار تأکيد کرده است. اين کميته از افزايش سن کودک استقبال کرده است و 18 سالگي سن مورد تأیيد اين کميته است.

برخي از کشورها با بيان اعلاميه­هايي به تعيين سن پايين کودکي اقدام نموده­اند. به عنوان نمونه دولت کوبا براي برخورداري کامل کودکان از مزاياي حقوق مدني 18 سالگي را به عنوان سن بلوغ اعلام کرد. ليختن اشتاين نيز به موجب قانون شاهزادگي ليختن اشتاين، سن بلوغ را 20 سالگي اعلام کرد.[7]

موضوع مورد توجه ديگر اين است که در برخي از کشورها فرض بر اين است که کودک با ازدواج به بلوغ مي­رسد. بنابراين کودک در هر سني که ازدواج نمايد از محدوده حفاظتي اين کنوانسيون خارج خواهد شد. و بسياري از حقوق و امتيازات خويش را از دست مي­دهد. بنابراين در اين جوامع دختران که در سنين پايين­تر از پسران ازدواج مي­کنند لطمه بيشتر خواهند ديد.

در راستاي رفع اين مشکل کميته حقوق کودک اعلام مي­دارد که رشد جسماني و جنسي کودک دليل معتبر و صحيح براي تعيين بلوغ نمي­باشد. بنابراين بهتر است تا با افزايش سن ازدواج کودکان به 18 سالگي آنان را از بسياري از حقوق خويش محروم نسازيم.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید