پایان نامه بررسی ماهییت و شرایط و آثار بیمه مسئولیت


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران». 7

چکیــده : 8

1-1-مقــدمه. 9

1-2-اهداف پژوهش…. 10

1-3-فرضیه ها. 10

1-4-روش جمع آوری اطلاعات… 10

1-5-روش و نوع تحقیق.. 11

1- 6-تعریف و مفهوم بیمه: 11

1-7- سابقه قانون بیمه ایران: 12

1-8- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص: 13

1-9- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص: 13

1-9-1-بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص: 13

1-9-2-بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص: 15

1-9-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص: 15

1-9-4-بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: 16

1-9-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص: 16

1-10- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها. 17

1-10-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص: 18

1-10-2- بررسی از لحاظ تنجیز: 18

1-10-3– بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص: 19

1-10-4-بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص….. 21

1-11- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه: 21

1-12- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس: 22

1-13- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران: 22

1-14-بررسی نحوه پرداخت حق بیمه. 23

1-15- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است…. 23

1-15-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر. 26

1-15-2- مقایسه با وصیت: 28

1-15-3- مقایسه با عقد حواله: 30

1-16-نظریه ضمان: 31

1-17– نظریه تعهد به نفع ثالث: 33

1-17-1- نظریه معامله فضولی: 34

1-17-2- نظریه تعدد عقد: 35

1-17-3-نظریه ایجاد سیستم حق: 36

1-17-4-بررسی آثار پذیرش این نظریه: 37

فصل دوم مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 39

مقدمه: 40

2-1-مفهوم مسئولیت مدنی: 41

2-2-مبانی مسئولیت: 42

الف – نظریه تقصیر: 43

ب – نظریه خطر: 44

2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت…. 47

2-4-قانون اساسی: 48

2-5-قانون مجازات اسلامی: 48

2-6-قانون مسئولیت مدنی: 51

2-7-قانون کار: 54

2-8-قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: 55

2-9-قانون دریایی: 56

2-10-قانون بکارگیری سلاح: 56

فصل سوم نتیجه گیری… 58

3-1-نتیجه گیری: 59

منــابع    61

چکیــده :

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است.

در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.

کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید