پایان نامه بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: فناوری اطلاعات- گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن

استاد راهنما:

دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست رئوس مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق……………………… 1

1-1- مقدمه……………………. 2

1-2- تعریف مسأله و سوالات اصلی تحقیق…………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………. 3

1-4- اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………….. 3

1-4-1- هدف اصلی…………………….. 3

1-4-2- اهداف فرعی…………………….. 3

1-5- پرسش‌های تحقیق…………………….. 4

1-5-1- پرسش اصلی…………………….. 4

1-5-2- پرسش‌های فرعی…………………….. 4

1-6- فرضیه‌ها……………………. 4

1-7- روش تحقیق…………………….. 4

1-8- جنبه‌های نوآوری…………………….. 5

1-9- مراحل انجام تحقیق…………………….. 5

1-10- ساختار پایان‌نامه……………………. 5

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………….. 6

2-1- مقدمه……………………. 7

2-2- داده‌کاوی…………………….. 7

2-2-1- خوشه‌بندی…………………….. 8

2-2-1-1- روش‌های تقسیم‌بندی…………………….. 8

2-2-1-2- روش‌های سلسله مراتبی…………………….. 8

2-2-1-3- روش‌های مبتنی بر چگالی…………………….. 9

2-2-2- طبقه‌بندی…………………….. 9

2-2-2-1- طبقه‌بندی مبتنی بر قواعد…………………….. 10

2-2-3- کشف قواعد انجمنی…………………….. 12

2-2-3-1- تعاریف و مفاهیم اصلی در قواعد انجمنی……….. 12

2-2-3-1-1- تقسیم بندی قواعد انجمنی…………………….. 14

2-2-3-1-2- استخراج قواعد تک‌سطحی تک بعدی دودویی……. 14

2-2-3-1-2-1- مرحله پیوست……………………… 16

2-2-3-1-2-2- مرحله هرس……………………… 17

2-2-3-1-3- محاسبه اطمینان و استخراج قواعد نهایی……… 17

2-3- داده‌کاوی توزیع شده …………………….17

2-4- عامل‌ها و سیستم‌های چندعامله…………………….18

2-4-1- عامل…………………….. 19

2-4-1-1- مقایسه عامل با شیء……………………. 20

2-4-1-2- معماری عامل‌ها …………………….23

2-4-1-2-1- معماری BDI…………………….

2-4-2- سیستم‌های چندعامله……………………. 25

2-4-2-1- مذاکره……………………. 28

2-5- بهره‌گیری از عامل برای داده‌کاوی…………………….. 30

2-5-1- سیستم‌های چندعامله، بستری برای داده‌کاوی توزیع شده…… 30

2-6- مروری بر کارهای انجام شده……………………. 32

2-6-1- داده‌کاوی توزیع شده……………………. 33

2-6-2- کارهای مهم انجام شده در زمینه داده‌کاوی با استفاده از عامل…….. 36

2-7- جمع‌بندی…………………….. 39

فصل سوم روش تحقیق…………………….. 40

3-1- مقدمه …………………….41

3-2- داده‌کاوی توزیع شده …………………….41

3-2-1- گروه‌بندی مدل‌های داده‌کاوی توزیع شده……………………. 42

3-2-2- مشکلات داده‌کاوی توزیع شده …………………….43

3-2-2-1- افزونگی داده …………………….43

3-2-2-2- تغییرات پویای محیط……………………… 43

3-2-2-3- سربار ارتباطات……………………… 44

3-2-2-4- مشکلات داده‌کاوی توزیع شده به روش سنتی……… 44

3-3- عامل‌ها و داده‌کاوی…………………….. 44

3-3-1- حوزه کاوش عامل…………………….. 46

3-3-2- داده‌کاوی برپایه‌ی عامل…………………….. 48

3-3-3- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی…………….. 50

3-3-3-1- زیرساخت داده‌کاوی سازمانی…………………….. 51

3-3-3-2- بکارگیری هوشمندی انسان و دامنه……………………. 51

3-3-3-3- پشتیبانی از کاوش توزیع شده و موازی………….. 51

3-3-3-4- پیش پردازش داده……………………. 52

3-3-3-5- یادگیری سازگار……………………. 52

3-3-3-6- کاوش تعاملی…………………….. 52

3-3-4- داده‌کاوی توزیع شده برپایه‌ی عامل‌ها…………… 53

3-3-4-1- چالش‌های داده‌کاوی توزیع شده……………………. 53

3-3-5- مزیت بهره‌گیری از عامل‌ها در داده‌کاوی توزیع شده…….. 55

3-3-5-1- ایزوله بودن منابع داده……………………. 55

3-3-5-2- پویایی منابع داده و دستگاه‌های محاسباتی…………… 55

3-3-5-3- داده‌کاوی توزیع شده‌ی تعاملی…………………….. 56

3-3-5-4- انتخاب منابع و جمع‌اوری داده پویا …………………….56

3-3-5-5- محدودیت‌های زمانی در منابع داده توزیع شده…….. 56

3-3-5-6- داده‌کاوی توزیع شده با چند استراتژی………….. 56

3-3-5-7- داده‌کاوی توزیع شده‌ی مشارکتی…………………….. 56

3-3-5-8- پوشیدگی داده‌های منبع…………………….. 56

3-3-5-9- محدودیت‌های سازمانی در منابع داده توزیع شده …….57

3-4- الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی…………………….. 57

3-4-1- الگوریتم AIS……………………..

3-4-2- الگوریتم SETM………………………

3-4-3- الگوریتم Apriori یا پیشینار……………………. 58

3-4-4- الگوریتم AprioriTid……………………..

3-5- جمع‌بندی…………………….. 61

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های تحقیق…………………….. 62

4-1- مقدمه……………………. 63

4-2- معماری پیشنهادی برای داده کاوی توزیع شده برپایه‌ی سیستم‌های چند عامله…… 66

4-2-1- معماری چهار لایه‌ی پیشنهادی…………………….. 66

4-2-1-1- لایه‌ی اول، لایه‌ی کاربر…………………….. 66

4-2-1-2- لایه‌ی دوم، لایه‌ی مدیریت……………………… 67

4-2-1-3- لایه‌ی سوم، لایه پردازش……………………… 68

4-2-1-4- لایه‌ی چهارم، لایه‌ی منابع…………………….. 69

4-3- مطالعه موردی…………………….. 71

4-3-1- تحلیل عملکرد الگوریتم‌های کشف قوانین انجمنی……… 71

4-3-2- F-Trade: یک سیستم کاوش عامل برای سرویس‌های مالی……. 75

4-3-3- داده‌کاوی چند منبع بر پایه‌ی عامل…………………….. 77

4-3-4- کاوش الگوی رفتار سازگار بر پایه‌ی عامل توسط HMM…………

4-3-4-1- چارچوب سیستم…………………….. 81

4-3-4-2- مدلسازی عامل…………………….. 83

4-4- جمع‌بندی……………………..84

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………… 86

5-1- مقدمه……………………. 87

5-2- خلاصه تحقیق…………………….. 87

5-3- پیشنهادات برای کارهای آتی……………………. 87

پیوست منابع و مآخذ……………………..89

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید