پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن


فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: تبیین ماهیت مهریه و حکمت‌ها و کارکردهای آن
1. معنای‌ لغوی مهریه10
2. مهریه در اصطلاح11
3. مستند فقهی پرداخت مهر12
3ـ1 مهر در قرآن12
3ـ2 مهر در سنت و روایات14
4. تاریخچه مهریه17
4ـ1 مهریه در اقوام مختلف17
4ـ1ـ1 مهریه در یونان قدیم17
4ـ1ـ2 مهریه در عربستان قبل از اسلام17
4ـ2 مهریه در ادیان مختلف19
4ـ2ـ1 مهریه در حقوق زرتشتی19
4ـ2ـ2 مهریه در آیین یهود و مسیحیت19
4ـ2ـ3 مهریه در حقوق اسلام19
4ـ2ـ4 مهریه در ایران20
5. جایگاه مهریه22
6. فلسفه و حکمت‌های پرداخت مهر23
6ـ1 حکمت پرداخت مهر در روایات23
6ـ1ـ1 استحباب کم بودن مهریه24
6ـ1ـ2 نکوهش مهر زیاد25
6ـ1ـ3 فلسفه وجوب مهریه26
6ـ2 حکمت پرداخت مهر در دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان26
6ـ2ـ1 مهریه در مقابل استمتاع26
6ـ2ـ 2 مهریه در مقابل بضع26
6ـ2ـ 3 مهریه پاسخی به نیاز فطری26
6ـ2ـ 4 مهریه مکمل سهم الارث26
6ـ2ـ 5 مهریه وثیقه‌ای در مقابل طلاق27
6ـ3 حکمت‌ پرداخت مهر از نظر جامعه‌شناسان27
6ـ3ـ1 نظریه کارکردگرایی27
6ـ3ـ 2 نظریه مبادله30
7. علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر30
8. تدابیر اسلام برای مهار طلاق ناشی از مهریه37
فصل دوم: احکام مهریه
مقدمه39
1ـ ماهیت فقهی، حقوقی مهریه39
1ـ1ـ تعریف مهریه39
1ـ2ـ مهریه و ماهیت‏حقوقى آن:41
1ـ3ـ اقسام مهر41
1ـ4ـ مقادیر و مصادیق مهریه43
1ـ5ـ شرایط صحت مهریه49
1ـ6ـ استحقاق و عدم استحقاق مهریه در صورت عدم تعیین مهریه54
1ـ7ـ معیوب بودن مهریه قبل یا بعد از عقد نکاح55
1ـ8ـ نکات مختلفى درباره مهر57
فصل سوم: مهریه‌های غیرعقلایی
1ـ مهریه غیرمتعارف و غیر عقلایی63
2ـ کارکردهای منفی افزایش مهریه67
3ـ راهکارهای جلوگیری از مهریه‌های غیرمتعارف71
4ـ پیشنهادات74
سخن نهایی75
فهرست منابع76
چکیده انگلیسی82

 

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید