پایان نامه بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه


دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  فقه و مبانی حقوق  اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

استاد راهنما:

دکترحمیده عبداللهی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

1- تعریف مسأله 1

2-  اهمیّت موضوع 1

3- اهداف 1

4- پرسش های پژوهش 2

5- فرضیات 2

6- پیشینه‌ تحقیق 3

فصل اوّل: اشتراک در قتل 4

بخش 1-  واژه شناسی 7

1-1.  تبیین واژه های مشارکت، اشتراک و شرکت 7

1-2. تبیین واژه ی قتل 10

1-3.  مفهوم مشارکت در قتل از نظر فقه 15

1-4. مفهوم مشارکت در قتل از نظر قانون مجازات اسلامی 19

1-5. منظور از فقه امامیه 22

1-5-1. معنای فقه 22

1-5-2. معنای امامیه 23

1-6.  منظور از قوانین موضوعه 25
بخش 2-  مجازات شرکاء در قتل در فقه 27

2-1. آیات 29

2-2. روایات 33

2-2-1. روایات دال بر جواز قصاص جماعت به واحد 33

2-2-2. روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد 37

2-3. اجماع 38

2-4. عقل 40

بخش 3-   مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون 42

بخش 4-  چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف 44

4-1.  حکم شرکاء  هنگام تفاوت در جنسیت. 44

4-1-1. شرکت دو زن در قتل یک مرد 44

4-1-2. شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد 45

4-1-3. اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند 45

4-3.  حکم شرکاء هنگام معافیت برخی از آن ها 47

4-3-1. اشتراک عامد با قاتل خطایی 48

4-3-2. اشتراک جانی با پدر در قتل فرزند 49

4-3-3. اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی 49

4-3-4. اشتراک جانی با حیوان 50

4-3-5. اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه 51

4-3-6. اشتراک بچه با بالغ 53

4-3-7. اشتراک برده و آزاد در قتل برده 53
فصل دوّم: انواعِ شرکت در قتل بر اساسِ نحوه ی مداخله ی شرکت کنندگان 56

بخش1- شرکت به‌نحو مباشرت همه‌ی شرکت کنندگان 61

1-1.  شرکت به نحو مباشرت در منازعه ی منجر به قتل 61

1-2.  شرکت به نحو مباشرت در قتل در غیر منازعه 65

بخش 2- شرکت به نحو تسبیب همه‌ی شرکت کنندگان 79

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید