پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

                                                                                                                                                                   

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف-بیان مسئله ۴

ب-سوالات اصلی و فرعی.. ۵

ج-فرضیه های تحقیق ۶

د-ضرورت و اهداف تحقیق ۶

ه-پیشینه تحقیق ۶

و-روش تحقیق.. ۷

ی-توجیه ساختار پلان. ۷

فصل اول-کلیات و مفاهیم. ۸

2-1-تعریف مالکیت ۸

2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰

2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱

2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱

2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳

2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳

2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴

2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵

2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷.

2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸

2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳

2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶

2-4-1-عمومی بودن ۲۸

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹

2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱

2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲

2-5-1-تعریف شهر ۳۳

2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶.

2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰

2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰

2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲

2-5-3-3-شهردار ۴۳.

2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶

2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱

2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲

2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳

2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳.

2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴

2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵.

2-6-1-تعریف بافت ۵۵

2-6-2-بافت فرسوده ۵۶

2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷

2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸

2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-1-مبانی ۶۳.

3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷

3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.

3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱

3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴

3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶

3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷

3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹

3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱

3-4-دفع ضرر ۸۴

3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴

3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.

3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲.

فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱

3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳

3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷

3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷

3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰

3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲

3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.

3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

 

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

واژگان کلیدی:

شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید