پایان نامه بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر)

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاداسلامی

واحدرشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: جغرافیا /  گرایش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

(در سه دهه اخیر)

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

پائیز 1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-2- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- تعریف داده‌ها و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- سیروسفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-2- گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15

2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- گردشگری تفریحگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-2- گردشگری شهری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-5-3- گردشگری با انگیزه‌ی خاص و گردشگری ماجراجویانه………………………………………………………………………………26

2-5-4- گردشگری در مقیاس کوچک و غیرمعمول………………………………………………………………………………………………..26

2-5-5- سایر شکل‌های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6- ضرورت گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7- اهداف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام دیگر………………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-2- دیدن آثار تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-3- زیارت اماکن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-4- سرگرمی و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-5- اهداف تخصصی و تجاری………………………………………………………………………………………………………………………30

2-8- انگیزه گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-9- سیر تحول گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-2- تاریخچه گردشگری در ایران……………………………………………………………………………………………………………………32

2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35

3-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان و شهرستان لاهیجان…………………………………………………………..36

3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1- دمای هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2-رطوبت نسبی هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2-3- بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4- تعداد روزهای یخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1- نحوه توزیع جمعیت در منطقه گیلان…………………………………………………………………………………………………………42

3-3-2- میزان جمعیت شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-4- ترکیب جنسی جمعیت لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….45

3-3-5- ترکیب سنی جمعیت لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49

3-4-1- اوضاع تاریخی منطقه گیلان و لاهیجان……………………………………………………………………………………………………..49

3-4-2- شناخت اقوام ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4-4- میزان باسوادی………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-5- شناخت الگوهای رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………54

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
پایان نامه جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی با استفاده از پلیمرهای هادی
پایان نامه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل
پروژه بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی
دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ازدواج تحمیلی