پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه

 

چکیده فارسی

در دنیای پر رقابت امروز شرکت های بیمه پیشرو توجه زیادی به جلب رضایت مشتری می کنند ، به قول پیتر دراکر  هدف خود را جلب رضایت مشتری قرار می دهند تا سود ، زیرا سود به دنبال آن مهم تحقق می یابد  شناسائی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران  می تواند کمک شیانی به مدیران شرکت های بیمه کند تا بر اساس آن استراتژی های خود را تدوین کنند.

مدیران و ناجیان استخر نیز قسمتی از بیمه گذاران شرکت های بیمه می باشند ، این بیمه گذاران با توجه به اینکه با اقشار زیادی از مردم سرو کار دارند راضی نگاه داشتن آنها می تواند برای شرکت های بیمه مفید باشد.

این پژوهش در پنج فصل به بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر  در بیمه دانا شعبه کرمانشاه می پردازد   فصل اول ،  کلیات پژوهش  فصل دوم ، مبانی نظری پژوهش  فصل سوم ،  بررسی روش شناسی پژوهش   فصل چهارم ،  تجزیه و تحلیل داده ها  و در فصل پنجم نتیجه گیری  و پیشنهادهای پژوهش آمده است

این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و دارای هفت فرضیه می باشد که عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر را ، شالوده خدمت ، عوامل انسانی ، عوامل غیر انسانی ، ابعاد قابل لمس ، مسئولیت اجتماعی و قیمت ( حق بیمه  ) معرفی می کند و در فرضیه شماره هفت رضایت بیمه گذران مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه مورد آزمون قرار گرفته است که نتیجه حکایت از رضایت این بیمه گذاران دارد.

با توجه به اینکه آماره T محاسبه شده برای فرضیه های فوق بالاتر از میانگین نظری بود فرضیه های فوق مورد تایید قرار گرفت.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید