پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش داخلی جراحی

عنوان :

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت 91-1390

استاد راهنما :

خانم دکتر صدیقه پاک سرشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه (بیان مسئله)  2

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) 8

1-3 سوالات پژوهش یا فرضیه ها 9

1-4 تعاریف واژه ها 10

1-5 پیش فرض  12

1-6 محدودیت های پژوهش  13

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

2-1 چهارچوب پژوهش  15

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده  46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش  61

3-2 جامعه پژوهش  61

3-3 روش نمونه گیری  61

3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش 62

3-5 محیط پژوهش  63

3-6 ابزار و روش گردآوری اطلاعات  63

3-7 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  65

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها  66

3-9 ملاحظات اخلاقی  68

 

فصل چهارم : نتایج تحقیق

4-1 یافته های پژوهش  70

4-2 جداول و نمودارها  71

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش  95

5-2 نتیجه گیری نهایی  119

5-3 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  122

منابع و مآخذ :

فهرست منابع  125

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1 شرح حال طبی اختصاصی در مورد مسائل مربوط به پستان  24

جدول 2-2 : گروه بندی مرحله TNM  28

جدول 2-3 تخمین ریسک نسبی برای مدل گیل    33

جدول شماره 4- 1 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل فردی اجتماعی  71

جدول شماره 4- 2 : توزیع واحدهای پژوهش برحسب برخی از

عوامل مرتبط با بیماری/ سلامتی  73

جدول شماره 4- 3 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  76

جدول شماره 4- 4 : میانگین امتیازات کیفیت زندگی اختصاصی واحدهای پژوهش

در حیطه های مختلف  77

جدول شماره 4- 5 : میانگین امتیازات تصویر ذهنی واحدهای پژوهش  78

جدول شماره 4- 6 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

واحدهای پژوهش  78

جدول شماره 4- 7 : ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با کیفیت زندگی اختصاصی

واحدهای پژوهش  80

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد