پایان نامه بررسی عملکرد مبدل های حرارتی صفحه ای در صنعت

ارسال شده در سایت پایان نامه

چکیده

مبدل های حرارتی[1]، ابزاری هستند که جریان انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. تولید برق، صنایع فرآیندی، شیمیایی، غذایی، الکترنیک، مهندسی محیط زیست، بازیابی گرمای استفاده نشده، صنایع ساخت و تولید، تهویه مطبوع، تبرید و کاربردهای فضایی از جمله کاربرد های مبدل های حرارتی هستند.

فصل اول

دسته بندي مبدل هاي حرارتي

مبدل های حرارتی به صورت زیر دسته بندی می شوند:

  • مبدل های حرارتی از نظر انتقال گرما[2] و یا بازیابی گرما[3]
  • مبدل های حرارتی از نظر فرآیند انتقال[4] : تماس مستقیم[5] و یا غیر مستقیم[6] سیال سرد و گرم
  • مبدل های حرارتی از نظر هندسه ساختار[7] : لوله ها[8] ، صفحه ها[9] و سطوح پره دار [10]
  • مبدل های حرارتی از نقطه نظر مکانیزم های انتقال گرما[11] : تک فاز[12] و دوفازی[13]
  • مبدل های حرارتی از نظر آرایش[14] جریان های گرم و سرد : هم جهت[15]، مخالف جهت[16] و   جریان های متقاطع[17]

دسته بندي مبدل هاي حرارتي به 5 گروه فوق در شكل (1-1) نشان داده شده است.

مبدل های حرارتی از نظر انتقال و یا بازیابی گرما

به مبدل هاي حرارتي معمول نشان داد شده در شكل (a-1-1) كه در آنها آنتقال حرارت بين دو سيال صورت مي گيرد، جبران كننده ي كاهش انر‍‍‍‍‍‍ژي سيستم توسط انتقال گرما[1] گفته مي شود، زيرا جريان A، مقداري از گرماي از دست رفته ي جريان B را در خود نگهداري و حمل مي كند. انتقال گرما، از طريق ديوار جدا كننده (d-1-1) ويا از طريق سطح تماس مستقيم دو سيال (c-1-1) صورت مي گيرد.

در بازياب هاي گرما[1] ومبدل هاي گرما از نوع ذخيره اي، گذرگاه جريان (ماتريس) به طور متناوب توسط يكي از دو سيال، اشغال مي گردد. سيال گرم، انرژي گرمايي را در ماتريس ذخيره مي كند، سپس در طي عبور جريان سرد از همان گذرگاه، انرژي ذخيره شده، از ماتريس بازيافت مي شود. بنابراين در اين حالت، انرژي گرمايي از طريق ديواره يا تماس مستقيم دو سيال سرد و گرم انتقال پيدا نمي كند. اين اصل در شكل (b-1-1) نشان داده شده است.

تا هنگاميكه جسم صلب، در داخل جريان سرد A است، گرما از دست مي دهد، و هنگاميكه در جريان گرم Bاست، گرما به دست مي آورد ( يعني گرما بازيافت مي شود ). چند مثال از مبدل هاي حرارتي از نوع ذخيره اي عبارتند از: بازياب دوار براي پيش گرم كردن هوا در نيروگاه بخار بزرگ با سوخت ذغال سنگ، بازياب دوار در سيكل توربين گاز (براي گرم كردن هواي ورودي به محفظه احتراق پس از عبور از كمپرسور)، پيش گرمكن هاي هوا با ماتريس ثابت براي مشعل كوره بلند ذوب آهن، كوره هاي ذوب فولاد، كوره هاي ذوب فولاد با دهانه باز و كوره هاي ذوب شيشه.

بازياب ها مي توانند به صورت زير دسته بندي شوند :

1 – بازياب دوار[2]

2 – بازياب با ماتريس ثابت[3]

بازياب هاي دوار، خود مي توانند به صورت زير دست بندي شوند :

  • نوع ديسكي[4]
  • نوع استوانه ايدر بازياب نوع ديسكي، سطح انتقال حرارت به شكل ديسك است و سيال، به صورت محوري جريان دارد. در بازياب نوع استوانه اي، ماتريس استوانه تو خالي است و سيال در آن به صورت شعاعي جريان دارد. اين بازياب ها، مبدل هاي حرارتي با جريان دوره اي هستند.در بازياب دوار، عمليات پيوسته است. در اين حالت، ماتريس به صورت دوره اي به داخل و خارج جريان ثابت گازها حركت مي كند.
  • براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد
 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت­های خانگی علیه زنان: نقش کلیشه...
پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی
پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران
پایان نامه ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن