پایان نامه بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علم و فرهنگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش خانواده درمانی

عنوان:

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:گستره مساله مورد بررسی

1-1-مقدمه……………………………………..8

1-2-بیان مساله………………………………..11

1-3-سوال های پژوهش…………………………….16

1-4-ضرورت پژوهش……………………………….16

1-5-اهداف پژوهش……………………………….18

1-6-فرضیه های پژوهش……………………………18

1-7-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش….19

 

فصل دوم: مرروی بر یافته های نظری و پژوهشی در قلمرو مساله مورد بررسی

2-1-خانواده و تعاملات آن………………………..22

2-2- موقعیت های ایجاد کننده آسیب نوجوانان…………26

2-2-1-دوره نوجوانی…………………………….31

2-3-کمرویی……………………………………34

2-3-1–تعریف کمرویی……………………………34

2-3-2-شیوع کمرویی……………………………..46

2-3-3-پیامدهای کمرویی………………………….48

2-3-4-پیوستار کمرویی…………………………..50

2-3-5-علل کمرویی……………………………..53

2-3-6-نظریه های کمرویی………………………..60

2-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری……………………60

2-3-6-2-نظریه اریکسون…………………………60

2-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………..61

2-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس…………………61

2-3-7-کمرویی و ویژگی های روانشناختی……………..62

2-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی……..64

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-طرح پژوهش………………………………..81

3-2-جامعه آماری………………………………81

3-3-گروه نمونه………………………………..81

3-4-روش نمونه گیری……………………………..81

3-5-ابزارهای پژوهش……………………………82

3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک……………….82

3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر…. ………..82

3-5-3–پرسش نامه کمرویی……………………….85

3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک……………………..85

3-5-5-پرسش نامه افسردگی بک…………………….86

3-6-روش اجرای آزمون ها………………………..88

3-7-شیوه تجزیه و تحلیل………………………….89

 

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-یافته های توصیفی………………………….91

4-2-یافته های استنباطی………………………..99

3-4-یافته­های جانبی……………………………102

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1-بحث در چهارچوب قرضیه های پژوهش……………..106

5-2-نتیجه گیری……………………………….110

5-3-محدودیت ها……………………………….110

5-5-پیشنهادها……………………………….111

منابع فارسی…………………………………113

منابع انگلیسی……………………………….115

پیوست ها……………………………………

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه
پایان نامه میزان تاثیر کاهنده های سرعت در کاهش تصادفات شهر نظرآباد
پایان نامه دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی
پایان نامه شناخت مفهوم، شرایط وآثار توبه عناصر متشکله آن
پایان نامه بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی