پایان نامه بررسی عددی جریان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک


دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 بررسی عددی جریان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش ناپیوسته

 استاد راهنما

دکتر علی اکبر گلنشان

 

چکیده

کلکتورهای مشبک بدون شیشه (که به عنوان کلکتورهای با صفحه ی جاذب سوراخ دار شناخته می‌شوند) پیشرفت جدیدی در زمینه ی تکنولوژی کلکتورهای خورشیدی هستند که در دهه ی آخر قرن 20 میلادی به منظور تهویه مطبوع معرفی شدند. کلکتورهای مشبک جایگزین مناسبی برای کلکتورهای مسطح با پوشش شیشه ای هستند و کاربرد های متفاوتی در صنایع کشاورزی و تهویه مطبوع  دارند. در عین حال طراحی و پیش بینی عملکرد آنها بخاطر وجود پارامتر های هندسی متعدد هنوز دشوار می باشد. به همین علت در حال حاضر از شبیه سازیهای عددی برای پیش بینی کارایی گرمایی و بازده ی حرارتی آنها استفاده می شود. شبیه سازیهای عددی می توانند اطلاعات دقیقی را در مورد جریان سیال و انتقال حرارت در این نوع کلکتورها ارائه دهند. در این تحقیق شبیه سازی سه بعدی جریان مغشوش روی صفحات مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش ناپیوسته ارائه شده است. برای حل معادلات حاکمه یعنی معادلات ناویر- استوکس و انرژی از یک کد تجاری در زمینه ی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. تغییر پارامترهایی مثل ضخامت صفحه، تخلخل، سرعت مکش، سرعت باد و جهت آن نسبت به صفحه بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی این است که کارایی گرمایی صفحه و بازده ی حرارتی آن با تغییر جهت باد از حالت عمود بر صفحه ی مشبک به حالت موازی کاهش می یابد. همچنین کارایی گرمایی صفحه با افزایش پارامتر هایی مثل قطر هیدرولیکی شیارها، عدد رینولدز مربوط به شیار و نسبت سرعت مکش به سرعت باد کاهش می یابد.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- جریان سیال روی صفحات مشبک…………………………………………………………………….. 2

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1- کنترل جریان سیال برای آرام نگاه داشتن آن …………………………………………………………. 7

2-2- سرمایش ………………………………………………………………………………………………………… 8

2-3- کلکتورهای خورشیدی هواگرمکن مشبّک بدون پوشش (UTC)…………………………….. 9

2-4- حرکت سیال همراه با مکش یکنواخت پیوسته……………………………………………………….. 12

2-5- حرکت سیال همراه با مکش یکنواخت ناپیوسته……………………………………………………… 13

2-5-1- تحقیقات گل نشان و همکاران………………………………………………………………………….. 13

2-5-2-تحقیقات کائو……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5-3- تحقیقات آرولاناندام و ون دکر…………………………………………………………………………… 20

2-6- تحقیقات کوتچر در مورد UTCها( تئوری Heat Loss )…………………………………………. 20

2-6-1-بالانس حرارتی کلی برای UTC…………………………………………………………………………. 21

2-6-2- اتلاف حرارتی تشعشع برای کلکتور………………………………………………………………….. 22

2-6-3- اتلاف حرارت جابجایی……………………………………………………………………………………….. 22

2-6-4- جابجایی اجباری و جریان آرام………………………………………………………………………….. 22

عنوان                                                                                                                     صفحه

  2-6-4-1- پروفیل سرعت……………………………………………………………………………………….. 22

2-6-4-2- ضخامت لایه مرزی…………………………………………………………………………………. 23

2-6-4-3- پروفیل دما……………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-4-4- اتلاف حرارت جابجایی……………………………………………………………………………. 24

2-6-5- جابجایی آزاد و جریان آرام………………………………………………………………………………… 24

2-6-5-1- پروفیل سرعت…………………………………………………………………………………………. 24

2-6-6- جریان متلاطم…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-6-7- کارایی تبادل گرما……………………………………………………………………………………………… 26

2-7- آنالیز حرارتی آگوستوس  در مورد     UTC …………………………………………………………… 27

2-7-1-  فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-2- معادله بالانس انرژی…………………………………………………………………………………………. 28

2-7-2-1- صفحه جاذب…………………………………………………………………………………………… 29

2-7-2-2- فاصله هوایی……………………………………………………………………………………………. 29

2-7-2-3- صفحه پشتی……………………………………………………………………………………………. 30

2-7-3- انتقال حرارت تابشی…………………………………………………………………………………………. 30

2-7-3-1- صفحه جاذب به محیط………………………………………………………………………… 30

2-7-3-2- صفحه جاذب به صفحه پشتی………………………………………………………………. 30

2-7-3-3- صفحه پشتی به محیط اطراف………………………………………………………………. 30

2-7-4- افت فشار……………………………………………………………………………………………………………. 31

2-7-5- نتایج شبیه سازی آگوستوس…………………………………………………………………………… 31

  عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل سوم: تعریف مسئله

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 33

3-2- تاریخچه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)…………………………………………………………. 34

3-2-1-  انواع شبکه‌ها و روشهای حل CFD……………………………………………………………….. 34

3-2-2- مراحل حل مسئله دینامیک سیالات محاسباتی……………………………………………… 36

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید