پایان نامه بررسی عددی جریان دوفاز در سیکلون درام

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی  مکانیک

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش مهندسی تبدیل انرژی

بررسی عددی جریان دوفاز در سیکلون درام

استادان راهنما:

دکتر مهرزاد شمس

دکتر محمد مهدی هیهات

زمستان 1393

 

چکیده:                                           

در بسیاری از فرایند­ها در صنعت، همراه شدن قطرات مایع با جریان گاز مشکلاتی چون خوردگی تجهیزات پایین­دستی و از دست رفتن مایعات گران­قیمت را در پی خواهد داشت. برای حل این مشکلات، فازها به کمک جداکننده از یکدیگر جدا می­شوند. جداکننده­های سیکلونی به عنوان نوعی از جداکننده­های با راندمان بالا و حجم­کم، در جداسازی جریان­های گاز مایع بسیار استفاده می­شوند. یکی از روش­های مناسب در بررسی عملکرد جداکننده­ها از جمله جداکننده­ی سیکلونی، شبیه‌سازی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) است. در مطالعات انجام‌شده تأثیر، بهترین نمونه‌های جریان آشفته برای سیکلون به دست آمده و تأثیر پارامترهای هندسی سیکلون بر راندمان جداسازی و کاهش پدیده­های ناخواسته­ی حمل گاز از پایین و حمل مایع از بالا مورد بررسی قرار گرفت. پارامتر‌های هندسی تأثیر به سزایی در بهبود عملکرد سیکلون دارند. به همین دلیل در این پایان­نامه به بررسی عملکرد جداکننده­ی سیکلونی و تأثیر تغییر پارامترهای هندسی بر آن، به کمک دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده است. پس از انتخاب شبکه‌بندی مناسب برای هندسه­ی سیکلون، تأثیر تغییر پارامترهای هندسی بر مقدار حمل مایع  از بالا و مقدار حمل گاز از پایین مطالعه گردید. در این طراحی، سطح مقطع ورودی، زاویه­ی ورودی، ارتفاع ورودی از کف سیکلون، قطر خروجی مایع و قطر اصلی سیکلون به طور همزمان بهینه شدند. مطابق این شبیه‌سازی­ها مقدار حمل گاز از زیر با کاهش قطر خروجی مایع یا افزایش قطر اصلی سیکلون یا افزایش سطح مقطع ورودی و یا کاهش زاویه‌ی ورودی، کاهش می­یابد و یک نقطه­ی بهینه برای تغییرات حمل گاز از زیر با تغییر ارتفاع ورودی سیکلون وجود دارد. همچنین یک نقطه­ی بهینه برای حمل مایع از بالا با تغییر پارامترهای هندسی نظیر سطح مقطع ورودی، ارتفاع ورودی از کف سیکلون، قطر خروجی مایع و قطر اصلی سیکلون به دست می‌آید. افزایش زاویه­ی ورودی باعث افزایش حمل مایع از بالا می‌گردد. در نهایت نیز تاثیر استفاده از سیکلون در درام بویلر که حاوی بخار و قطرات آب در دما و فشار بالا است، مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست

مقدمه

1-1مقدمه. 2

1-2- ضرورت تحقیق.. 4

1-3- اهمیت فرایندهای جداسازی در صنایع نفت و گاز 7

1-4- مراحل انجام تحقیق.. 8

1-5- ساختار تحقیق.. 10

دستگاه­های متعارف جداسازی گاز مایع

2‐1- آشنایی با جداکننده‌های ثقلی گاز – مایع. 12

2-2- انواع صفحات نم گیر. 15

2-2-1 افشانه‌ها و مه‌ها 16

2-2-2 بازده جمع‌آوری.. 19

2-2-3-  صفحه‌های نم‌زدای تیغه‌ای.. 22

2-2-4- نم‌زدای توری سیمی. 25

2-2-5- قطره‌گیرهای بستر الیافی. 28

سیکلون‌های استوانه‌ای جداسازی گاز مایع

3-1- مروری بر فناوری سیکلون استوانه‌ای گاز- مایع. 33

3-2- روش طراحی‌ برای جداکننده‌های GLCC.. 38

3-2-1  توسعه مدل طراحی‌. 38

3-2-2- راهنمایی‌های طراحی. 47

3-3 هیدرودینامیک جریان دو فاز در GLCC.. 49

3-3-1 شبیه‌سازی جریان‌های دو فازی.. 49

3-3-2 روش حجم سیال. 50

3-3-3- دیدگاه اولر- اولر. 50

3-3-4- دیدگاه اولری – لاگرانژی.. 51

3-4- معادلات حاکم بر فاز گاز. 51

3-4-1- بقای جرم 52

3-4-2- بقای ممنتوم 52

3-4-3- معادله انرژی.. 52

3-4-4- مدل تنش­های رینولدزی.. 53

3-5- معادلات حاکم بر فاز قطره 54

3-6- نیروهای موثر. 54

3-6-1- نیروی درگ پایدار. 54

3-6-2- نیروهای جاذبه. 55

3-7- مدل تغییر فاز حرارتی.. 55

3-8- پدیده‌ی حمل مایع از بالا. 57

3-8-1 مروری بر مطالعات انجام‌گرفته. 57

3-8-2 برنامه‌ی آزمایشگاهی. 61

3-8-3-پدیده‌های فیزیکی. 65

3-8-4-نتایج تجربی. 68

3-9- تحلیل عبور از زیر گاز 69

3-9-1 مدلسازی مکانیسمی. 71

3-10- کاربردهای میدانی: 72

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد