پایان نامه بررسی شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه گیری

عنوان:

بررسی شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد

استاد راهنما:

دکتر علی دلاور

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش…. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 سؤال های تحقیق.. 6

1-6 تعریف مفاهیم تحقیق.. 6

الف: تعریف نظری.. 6

ب: تعریف عملیاتی.. 7

فصل دوم : پیشینه پژوهش…. 8

2-1 تاریخچه آموزش عالی.. 9

2-2 تحولات آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی: 10

2-3 اشکال آموزش عالی در ایران.. 11

2-3-1 آموزش عالی دولتی ایران.. 11

2-3-2 آموزش عالی غیر دولتی.. 11

2-3-3 دانشگاه آزاد اسلامی.. 12

2-3-4 آموزش عالی آزاد. 12

2-4 انواع آموزش عالی.. 12

2-4-1 دوره های روزانه: 13

2-4-2 دوره های شبانه: 13

2-4-3 آموزش عالی نیمه حضوری: 13

2-4-4 آموزش عالی از راه دور: 13

2-4-5 آموزش عالی علمی – کاربردی: 14

2-5 دوره های تحصیلی: 14

2-6 سیر تحولات گزینش دانشجو در ایران: 15

2-6-1 تاریخچه کنکور: 15

2-6-2 ضرورت گزینش دانشجو: 16

2-7 تحصیلات تکمیلی در ایران.. 18

2-8 گزینش دانشجو. 19

2-9 اهمیت و جایگاه دورههای دکترا در فرایند توسعه. 21

2-10 هدفهای دوره دکترا 22

2-11 روش های مختلف آزمون دکتری در ایران.. 22

2-11-1 آزمون غیرمتمرکز. 22

2-11-2 آزمون متمرکز. 23

2-11-3 آزمون نیمه متمرکز. 23

2-12 پذیرش دکتری در دانشگاه آزاد. 25

2-13-1 پذیرش دانشجوی دکتری در کانادا 27

2-13-2 پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های امریکا، پنسیلوانیا 28

2-13-3 شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه. 28

2-14 فرایند آموزش PhD در دنیا 30

2-15 نحوه پذیرش دانشجو دکتری.. 32

2-16 پیشینه ی تحقیق: 34

فصل سوم: روش پژوهش…. 39

3-1 مقدمه. 40

3ـ2 روش شناسی  تحقیق.. 40

3ـ3 متغیرهای تحقیق.. 40

3ـ4 جامعه و نمونه آماری.. 40

3-4-1  جامعه آماری.. 40

3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 41

3-4-3 روش نمونه گیری.. 41

3-5روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 41

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-1  تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-3تعیین پایایی ابزار اندازه گیری.. 42

3-7 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 43

4-1 مقدمه. 44

4-2  توصیف داده ها 44

4-3 سؤالات پژوهش…. 56

4-3-1 سؤال اول.. 56

4-3-4 سؤال چهارم. 59

4-3-5 سؤال پنجم.. 60

4-3-6 سؤال ششم.. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

5-1مقدمه. 64

5-2یافته های پژوهش…. 64

5-2-1 سؤال اول.. 64

5-2-2 سؤال دوم. 65

5-2-3 سؤال سوم. 65

5-2-4 سؤال چهارم. 66

5-2-5 سؤال پنجم.. 66

5-2-6 سؤال ششم.. 67

5-3 نتیجه گیری.. 67

5-4 محدودیت های پژوهش…. 67

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-5-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 68

منابع.. 69

پیوست… 76

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید