پایان نامه بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین


مقدمه

هر چه قدر جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم پيچيده‌تر مي‌شود نياز به شناسايي و پرورش ذهنهاي خلاق و آفريننده محسوس و روشنتر مي‌گردد. در همين رابطه نونيامي معتقد است:

«شانسي براي بدست آوردن خلاقيت بالقوه مي‌تواند موضوع مرگ و زندگي هر جامعه‌اي باشد» (گاستون، 1985).

به همين دليل امروزه جامعه، بيش از هر زمان ديگر به افراد خلاق و هوشمند نياز دارد در شرايط كنوني، مسائل خلاقيت از تمرين مسائل در قلمرو روانشناسي آموزشگاهي است.

در مورد خلاقيت و شناخت كودكان خلاق بايد خاطر نشان سازيم قبل از اينكه كه آتي بتواند خلاق شود بايد شرايط يا محيط مناسب فراهم شود. خصوصيات افراد خلاق و غير خلاق مباحثي چند را در رابطه با محيط خانوادگي با خلاقيت را به بار آورده به طوري كه هم اكنون عقيده بر اين است كه محيط خانوادگي انسان خلاق چيزي سوال محيط خانوادگي آدم غير خلاق مي‌باشد. اين تفاوت مخصوصا در آنچه كه مربوط به روابط والدين و فرزندان مي‌باشد جنبه مشخصتري دارد. براي اين مثال نمونه‌اي را كه توسط شينر (1970) در اين رابطه انجام گرفته است را مي‌آوريم، وي درباره ده دختر تيزهوش و خلاق مطالعه نموده است و به اين نتيجه رسيده است كه خانواده‌هايشان در حدود آنها كنند سختگيري مي‌كنند. اين دختران خواندن را زود آموخته بودند و سرگرمي‌هاي بسيار خلاقانه‌اي داشتند (شعر و نقاشي) و خود را داراي قدرت تخيل بسياري مي‌دانستند.

بين كشورها و گروههاي اجتماعي مختلف، به تفاوتهاي چشمگيري در زمينه روابط والدين و فرزندان يا به عبارت ديگر شيوه‌هاي فرزند پرورش فرزندان برخورديم كه در دهه‌هاي نخست ميلادي (سه دهه نخست) حاضر، روشهاي فرزند پرورش فرزندان تا حدود زيادي زير نفوذ مكتب رفتارگرايي بود. جاي ترديد است كه پدران و مادران زيادي اين شيوه خشك را به كار بسته باشند. اما به هر حال ديدگاه متخصصان آن زمان چنين وده است. (اتكنيسون، 1983).

به نظر مي‌رسد در حال حاضر شاهدند در جهت عكس هستيم و چنين مي‌نمايد كه امروز، والدين احساس مي‌كنند كه ساده گيري پاسخگويي مشكل آنها نيست. به هر حال روابط والدين و كودك يكي از بحثهاي مهم روانشناسي است. البته بايد توجه داشت كه رفتار والدين ابعاد مختلف دارد و  فقط شامل تغييرات يكنواخت نمي‌شود.

بيان مسئله :

از طرفي مسئله خلاقيت مسئله‌اي است كه در همه كشورها اعم از پيشرفته صنعتي و يا در حال رشد مطرح و در همه زمانها به نحو خاص خود بروز كرده است، لذا تحقيق درباره عوامل و راههاي شكوفايي آن همواره مورد نياز جوامع بوده است. از طرفي تنوع ضرر و زيانهايي كه از اين راه يعني ناديده گرفتن افراد خلاق جامع به عمر انسانها و يا به منابع مادي آنان مي‌رسد آنچنان رقم شايان توجهي را در برمي‌گيرد.

بايد تكاملهاي آموزشي كارايي خود را بيشتر در راه افزايش استعدادها و تواناييهاي كودكان به كار برند. شناخت و آگاهي نسبت به الگوهاي پرورش فرزندان‌ و ميزان خلاقيت مي‌تواند و به والدين و كودكان و همچنين مسئولان آموزش و پرورش و محققان و نظريه پردازان اجتماعي و فرهنگي كمك كند تا در برخورد با كودكان آگاهانه عمل كنند و مسائل و مشكلات آنها را در نظر داشته باشند.

در اين راستا، برآنيم تا علل متفاوت شكوفايي خلاقيت و همچنين عللي كه مانع از رشد خلاقيت كودكان مي‌شود را بررسي كرده و به اثبات برسانيم و با روشهاي متفاوت والدين، سلطة گري، آسان گيري و وابستگي شديد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهيم. تا كار كرد هر يك از روشهاي مورد نظر به ميزان خلاقيت كودكان نشان داده و مناسب بودن و مزايا و معايب هر كدام از آنها را با روشي علمي به اثبات برسانيم.

در اين پژوهش برآنيم تا مشخص كنيم كه آيا شيوه‌هاي پرورش فرزندان با روشهاي كه والدين در تربيت فرزندانشان به كار مي‌برند چه تأثيري بر خلاقيت آنان دارد؟

ضرورت و اهميت تحقيق :

بدون شك اهميت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولين جايگاه اجتماعي و مهمترين عامل تعيين كننده رفتار كودكي بر كسي پوشيده نيست. لذا لازم است والدين به عنوان مهمترين اعضاي اين نهاد كه در تماس دائم با هستند و ديناي او را مي‌سازند. از روشهاي تربيتي كودك اطلاع كافي داشته باشند، يكي از مشكلات عمده كه معمولا والدين با آن روبرو هستند، عدم اطلاع كافي از چگونگي كاربرد شيوه‌هاي تربيتي مناسب در مورد فرزندانشان است، والدين معمولاً از نتايج برخوردهاي خود با كودكان بازخوردي دريافت نمي‌كنند، پدر و مادر نمي‌داند در هر سني از فرزندانشان چه انتظاراتي بايد داشته باشند، معمولاً والدين از روشهاي به ارث رسيده از نياكان خود براي تربيت فرزندان استفاده مي‌كنند و كمتر به فكر اصلاح آن روشها هستند. لذا اگر والدين بدانند كه روشهايي كه آنها براي تربيت فرزند خود به كار برند چه اثرات منفي مي‌تواند داشته باشند. در به كارگيري آن روشها دقت كافي منظور خواهد داشت، از طرف ديگر همانطور كه بارها گفته شده است اهميت نياز به ذهنهاي خلاق و آفريننده در جامعه كنوني، پرورش كودكان خلاق به عنوان منابع انساني فردا بر هيچ كس پوشيده نيست تورنس (1979)

با گفته خود مبني بر اينكه هيچ يك از ما دقيقا نمي‌دانيم در آينده چه چيزي در انتظار ماست» با وضعيت مبهمي به آينده‌ اشاره مي‌كند اما (1990) در كتاب خود تحت عنوان جابه‌جايي در قدرت آينده‌اي روشن براي ملتها پيش بيني مي‌كند (خوارزمي، 1372) و همچنين يكي از معضلات كل جامعه‌اي كه در جهان سوم زندگي مي‌كند. پديده استعماري فرار مترها مي‌باشد كه تاريخ شواهد بسياري از آن به ياد دارد. افرادي مبتكر و خلاق كه به خاطر بضاعت‌ مالي و كسب موفقيتهاي بهتري براي زندگي از كشورها بايد خود مهاجرت كنند و در كشورهايي كه منتظر فرصتهايي براي در اختيار گرفتن اين نابغه‌هاي مبتكر و سازنده هستند ساكن مي‌شوند و متأسفانه جامعه علمي از وجود آنان بي بهره مانند. يكي ديگر از اهداف اين تحقيق نشان دادن تأثيرات منفي برخوردهاي ناآگاهانه والدين و بر بيان در اخر تربيت و پرورش فرزندان و دانش آموزان و خصوصا كودكان نوجوانان سرآمد است. نتايج و بررسي‌هايي كه در اين زمينه به عمل آمده است نشان دهنده اوضاع بسيارو رقمت بار اين كودكان است كه گرفتاري بهري اطرافيان خود هستند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید