پایان نامه بررسی شناخت ویژگی ها و مشکلات نظام فعلی توزیع کالا در کشور


  • دل مفهومی تحقیق:

 

مدل مفهومی تحقیق از مدل پایه ای موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی مک گریگور و ورازالیک (۲۰۰۵) انتخاب شده است که طی نتایج تحقیق ،موانع پذیرش تجارت الکترونیکی را به دو دسته تقسیم بندی کرده است :

الف)موانع تجارت الکترونیکی بسیار سخت(موانعی که باعث می شود شرکت نتواند به پذیرش تجارت الکترونیکی اقدام کند)شامل عدم مهارت و دانش فنی در سازمان،احتیاج به سرمایه گذاری بالا،نبود وقت کافی برای اجرای تجارت الکترونیکی،سختی انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف تجارت الکترونیکی،موارد امنیتی

ب)موانع تجارت الکترونیکی نامناسب(موانعی که برای سازمان نامناسب است و باعث می شود در کار سازمان در راه پذیرش تجارت الکترونیکی خلل ایجاد شود.)شامل ناسازگاری تجارت الکترونیکی با محصولات و خدمات ،ناسازگاری تجارت الکترونیکی در فرآیندهای کسب و کار،ناسازگاری مشتریان با خدمات تجارت الکترونیکی ،کمبود مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت .

 

نمودار شماره۱-۱ مدل مفهومی تحقیق .

مدل پایه ای موانع اتخاذ تجارت الکترونیکی مک گریگور و ورازالیک(۲۰۰۵)

 

موانع پیاده سازی تجارت الکترونیکی
خیلی سختØ      فقدان دانش فنی در سازمان

Ø      پیچیده بودن پیاده سازی تجارت الکترونیکی

Ø      نیاز به منابع مالی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی

Ø      فقدان زمان کافی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی

Ø      سختی انتخاب سیستم استاندارد تجارت الکترونیکی از بین گزینه های انتخابی فراوان

 

نامتناسب بودن 

Ø      عدم تناسب با محصولات و خدمات شرکت

Ø      عدم تناسب با روش انجام کار شرکت

Ø      عدم تناسب با روش انجام کار مشتریان و تامین کنندگان

Ø      عدم مزیت برای سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • روش تحقیق:

 

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی پیمایشی می باشد. متدولوژی این تحقیق به صورت زیر می باشد:۱-مطالعات مربوط به مبانی نظری تحقیق و ارائه مدل پیشنهادی۲-تهیه پرسشنامه  و جمع آوری داده های لازم در جامعه آماری۳-تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین موانع مربوط به بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه نظام توزیع کالا ۴-ارائه راهکارها

  • روش جمع آوری داده ها :

 

در این پژوهش از مصاحبه شفاهی و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده می شود.

روش گردآوری اطلاعات :

با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای که شامل بررسی و جستجوی اینترنت،مطالعات کتابخانه ای و مقالات و سمینارهای موجود،لوح های آموزشی اطلاعات نظری گردآوری شده است.

 

  • جامعه آماری:

جامعه آماری در نظرگرفته شده شامل کارشناسان بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان می باشد.

 

  • نحوه نمونه گیری :

در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده خواهد شد:

n =

 

که در آن N تعداد و t2 برابر ۸۴/۳ و s برابر ۲٫۲ و d برابر۰۵۰/۰ است.

از آنجایی که تعداد کارشناسان و متخصصان سازمان در این زمینه ۳۰ نفر بودند ،بر اساس جدول کوکران حجم نمونه برای جامعه با تعداد مشخص،تعداد ۲۸ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب کردیم که ۲۴ نفر از آنها به سوالات پاسخ دادند.[۱]

  • پیشینه تحقیق:

 

تحقیقات زیادی در زمینه موانع و بکارگیری تجارت الکترونیکی ارائه شده است و مدل های متعددی در این باره وجود دارد اما تحقیقی که مستقیما در ایران به بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی بر نظام توزیع کالا پرداخته شده باشد وجود ندارد.

 

  • قلمرو تحقیق :

قلمرو موضوعی: بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا  می باشد.

قلمرو مکانی: انجام پروژه تحقیقی حاضر سازمان صنعت،معدن و تجارت  استان خوزستان  می باشد.

قلمرو زمانی: زمان انجام تحقیق نیمسال دوم تحصیلی ۹۰-۹۱ و قلمرو زمانی تحقیق زمان توزیع پرسشنامه(۲۱/۰۳/۱۳۹۱) می باشد.

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, 1970

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید