پایان نامه بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی


  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :
بررسی شاخص های سرمایش مغناطیسی

 

چکیده
بـا مـدرن شـدن جامعـه در کشـور هـای توسـعه یافتـه، نیـاز بـه نسـل جدیـدی از یخچـال هـا احسـاس مـی
شود.یخچال های مدرن ایده ال، کوچک، بـر پایـه مـاده سـرد کننـده جامـد، بـی صـدا، بـا مصـرف کـم انـرژی
و بدون نیاز به نگهـداری مـی باشـند.یخچـال هـای مغناطیسـی در قیـاس بـا یخچـال هـای تراکمـی دارای سـه
برتری است :
1) فاقد گازهای مضر رایج هستند 2) از آنجایی که ماده سردساز به جای گاز یا مایع، در حالت جامد می باشد
بنا بر این از لحاظ اندازه به مراتب از یخچال های معمولی کوچکترند 3) یخچال های مغناطیسی صدایی تولید
نمی کنند.
با ادامه تحقیقات جدیدا با کشف آلیاژهای جدید برای ایجاد سرمایش مغناطیسی، فصل جدیدی در تجاری شدن
این نوع یخچال گشوده شده است.این مواد که خاصیت Magnetocaloric بیشتری از خود نشان می دهد و
طیف دمایی وسیع تری را برای سرمایش در دمای اتاق فراهم می کند.

مقدمه
سرمایش مغناطیسی یا Magnetic Refrigeration در دمای اتاق پدیده نوظهوری می باشد که با داشتن پتانسیل
کاهش مصرف انرژی و حذف صدمات زیست محیطی می تواند در آینده ای نزدیک جایگزین یخچال های
معمولی کنونی گردد و در دهه اخیر بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است.
امروزه تقریبا تمامی یخچال های موجود در بازار بر اساس سیستم تبرید تراکمی که بیش از 120 سال از عمر آن
می گذرد کار می کند که امروزه با تغییرات و اصلاحاتی که به مرور زمان بر روی آن انجام شده است به مرحله
بهینه تکامل فنی – اقتصادی خود رسیده است و محدودیت های فنی مانع از تکامل بیش از این این سیستم ها
می شود. نگرانی های موجود در رابطه با گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی و لایه ازن و نیز نیاز روز افزون به
تکنولوژی های پاک و پر بازده سبب علاقه مندی های اخیر به سرمایش مغناطیسی گردیده است.
بطور تجربی مشخص گردیده است که ضریب عملکرد(COP) یخچال های مغناطیسی از 3 تا 10 و بازده در
قیاس با سیکل کارنو 15% تا 75% قابل حصول است[1] در صورتی که بازده یخچال های تراکمی در بهترین حالت
40% است. با توحه به بازده بالا یخچالهای مغناطیسی از آن ها به عنوان جایگزین یخچال های خانگی رایج یاد می
شود[2] در دومین کنفرانس بین المللی یخچال های مغناطیسی در دمای اتاق(thermag 2) در سال 2007
coulombo اشاره کرد که %15 مصرف انرژی دنیا صرف تبرید(یخچال ، تهویه مطبوع و سردسازهاو…) می
شود.[6] بطور کلی سرمایش مغناطیسی در قیاس با وسایل خنک ساز دارای کمپرسور %30% -20 کمتر انرژی
مصرف می کند و نیز در کاهش انتشار CO2 نیز نقش پر رنگی دارد، بنابر این این تکنولوژی یک تکنولوژی سبز
محسوب می شود ، زیرا برخلاف یخچالهای سیکل تراکمی که با موادی چون CFC که مخرب لایه ازن است و یا
HFC) hydrofluorocarbon) و HCFC که تاثیر سوء زیادی در پدیده گرمایش جهانی دارند (GWP) و یا
ترکیبات شیمیایی خطرناک مانند NH3 کار می کنند، از مواد جامد بی خطر استفاده می کند. یخچالهای
مغناطیسی از پدیده Magnetocaloric یا MCE که بر اساس تغییر دمایی ماده در هنگام اعمال و برداشتن
میدان مغناطیسی تعریف می شود کار می کند .
Magnetocaloric Effect چنانچه از هیسترزیس صرف نظر شود یک پدیده برگشت پذیر است ، هنگامی که
میدان مغناطیسی از روی ماده برداشته می شود ماده به دمای اولیه اش باز می گردد. میزان تغییر دمایی ایجاد
شده در ماده وابسته به میزان قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده به بستر ماده Magnetocaloric دارد. برای
کاهش هزینه های سرمایش در پایین آوردن سرمایش اتاق به جای آهنربای الکتریکی و آهنربا ابر رساناها
(superconducting magnets) از آهنربای دائمی استفاده می شود .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد