پایان نامه بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

استاد مشاور:

 جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل1:کلیات……………………………………………………………………………………………………. 1

1-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………. 3

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-4: اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………. 7

1-5: سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-6: مرورتجربی تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

فصل2: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………. 10

2-1: تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1: اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2: سیاست اجتماعی…………………………………………………………………………………… 12

2-2-3: سیاست گذاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 12

2-2-4: سیاست گذاری اشتغال زنان……………………………………………………………………… 13

2-2-5: سیاست های تشویقی-ترویجی اشتغال زنان…………………………………………………. 13

2-2-6: سیاست های حمایتی……………………………………………………………………………… 14

2-2-2:مرور ادبیات نظری…………………………………………………………………………………. 16

2-2-1: ایدئولوژی های رفاهی……………………………………………………………………………. 16

2-2-1-1: لیبرالیسم………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-2: سوسیال دموکراسی…………………………………………………………………………….. 24

2-2-1-3 : راه سوم………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-1-4 : جنبش سبز……………………………………………………………………………………… 31

2-2-1-5 : محافظه کاری………………………………………………………………………………….. 37

2-2-1-6: سوسیالیسم………………………………………………………………………………………. 41

2-2-1-7: فمنیسم……………………………………………………………………………………………. 47

2-2-1-8 : اسلام…………………………………………………………………………………………….. 63

2-2-2: نظام های رفاهی…………………………………………………………………………………… 75

2-2-2-1 : گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در موضوع اشتغال زنان………………………………….. 75

2-2-2-2 : رویکرد نظام‌ های رفاهی نسبت به اشتغال زنان………………………………………… 89

فصل 3: روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 94

3-1: تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………. 95

3-2: وجه تمایز تحلیل محتوای کیفی و کمی………………………………………………………….. 96

3-3: روش تحقیق عملیاتی شده………………………………………………………………………….. 97

3-3-1: جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 98

3-3-2: واحد و طبقات تحلیل……………………………………………………………………………. 98

3-3-3 : ضریب قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………. 99

فصل4: ارائه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………. 100

4-1: مقوله‌های مورد توجه در اسناد و برنامه‌های ذی‌ربط در سیاست‌گذاری اشتغال زنان….. 101

4-2: رویکردهای سیاست‌گذاری اشتغال زنان………………………………………………………… 130

فصل5 : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 133

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 139

پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………….. 142

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… 143

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 148

سایر منابع……………………………………………………………………………………………………. 151

پیوست …………………………………………………………………………………………………….152

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید