پایان نامه بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی


چکیده

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  “لا اکراه فی دین ….” و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی – حد – تعزیر- توهین – سب النبی – سیاست جنایی

 

   فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………. 1

بخش تمهیدی………………………………………………………………….. 4

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………….. 5

گفتار اول:ارتداد در لغت……………………………………………………………….. 5

گفتار دوم : ارتداد در اصطلاح………………………………………………………6

بند اول : ارتداد در قرآن……………………………………………………………………… 6

بند دوم : ارتداد در روایات………………………………………………………….. 11

بند سوم : ارتداد در کلام فقها…………………………………………………….. 13

مبحث دوم : ارتداد در صدر اسلام ………………………………………15

گفتار اول: ارتداد در عهد پیامبر(ص)………………………………………………. 16

گفتار دوم : جنگ های رده در عهد خلافت ابوبکر…………………………………. 21

گفتار سوم : ارتداد تا پایان عهد خلفای راشدین………………………………. 26

گفتار چهارم : ارتداد در عهد ائمه معصومین(ع)………………………….. 29

فصل اول: بررسی حقوقی ماهیت ارتداد………………………………..32

مبحث اول : ارتداد و اصل قانونی بودن جزایم و مجازات ها………………33

گفتار اول : عقیده موافقین واستدلال آنها………………………..33

گفتار دوم : عقیده مخالفین  واستدلال آنها…………………………………..35

گفتار سوم : ارزیابی نظرات…………………………………………….37

مبحث دوم : ماهیت کیفر ارتداد،………………………………..39

 گفتار اول: کیفر ارتداد به عنوان حکم حکومتی……………………39

گفتار دوم : بررسی ماهوی حکم مرتد…………………………………………. 44

 بند اول : فضای صدور قتل مرتد……………………………… 45

 بند دوم : قواعد کلی درباره مرتد……………………………………… 48

 بند سوم : شرایط مختلف ارتداد………………………………. 54

مبحث سوم : ماهیت تعزیری حکم مرتد……………………. 59

گفتار اول : به کار نگرفتن تعبیر «حدّ» در روایات……………………. 60

گفتار دوم : تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد…………………………. 60

گفتار سوم : انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در قرآن………………………………61

گفتار چهارم : انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در روایات…………………………63

مبحث سوم :  ارتداد و  جرایم مشابه …………………………………….67

گفتاراول: بزه ارتداد………………………………………………………..  67

بند اول: رکن قانونی………………………………………………..67

بند دوم : رکن مادی………………………………………………………71

بند سوم : رکن معنوی………………………………………………………..78

گفتار دوم : توهین به مقدسات در قانون تعزیرات …………………………………79

بند اول: رکن قانونی………………………………………………………….. 79

بند دوم : رکن مادی …………………………………………………………. 79

بند سوم : رکن معنوی…………………………….. ……………………………. 81

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید