پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری


چکیده تحقیق :

این پژوهش با  هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده است. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران است و این بررسی اهمیت نقش تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند.

آنچه این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین نقش و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیریهای استراتژیک و افزایش بهره وری است لذا تلاش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری نقش دارند؟
 2. آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
 3. آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟
 4. آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟
 5. آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
 6. آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟
 7. آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
 8. آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
 9. آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی است و جامعه آماری منتخب از میان افرادی است که در 4 شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب ,  ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند.

38 سوال پس از آزمون اولیه ما بین 41 نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و نقش بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. بررسی های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستمهای سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازیهای استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

 

عنوان تحقیق

“بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری در گروه هولدینگ رایزکو”

بیان مسئله

گروه هولدینگ رایزکو با داشتن بیش از 2000 نفر پرسنل یکی از بزرگترین قطعه سازان صنعتی ایران می باشد که برای صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو , قطعات پلاستیکی تولید می کند .

به دلیل بزرگی این گروه صنعتی اداره آن بصورت هولدینگ می باشد لذا هر کارخانه برای اجرای برنامه های خود در چهار چوب اهداف کلان گروه که در شورای راهبردی تعیین می شود دارای گروه های اجرایی متفاوتی در سطوح مختلف است و جلسات مختلفی برای هماهنگی بیشتر  بین اعضاء تشکیل می گردد.

همچنین بین کارخانجات نیز در سطوح مختلف  مدیریتی و کارشناسی جلساتی تشکیل می گردد تا گروههای کاری هم رده و هم هدف با حضور مدیران از گروه های مختلف برای حل مسائل مشترک ، هماهنگی بین گروهها و واحدها یا برای انجام پروژه ای در کوتاه مدت یا بلند مدت  تشریک مساعی نمایند.

این تیمها با اهداف: آموزشی , اداری , مالی , خرید و فروش , تولید , نگهداری و تعمیرات , لجستیک و کیفی  جلسات منظمی  دارند و در جلسات پروژه های مختلف سیاستگذاری , تعریف و اجرای آنها کنترل می گردند.

آنچه هم اکنون در میان کلیه گروهها و تیمها بصورت یک مساله در آمده است این است که چگونه می توان اثر بخشی این تیمها و گروهها را بالا برد؟ آیا همه این گروهها و تیمها کارا هستند؟ آیا هدفمند تشکیل جلسه می دهند و نتایج کارشان مطلوب است؟ آیا اعضاء همه در تصمیم گیریها مشارکت و به یکدیگر کمک می کنند؟ مهارت های تیمی کفایت دارد؟ وآیا ادامه این الگو صحیح است یا خیر؟و چندی دیگر از این سوال ها که ما را بر این داشت تا در این موارد غور و تفحصی بنماییم.

اهداف پژوهش

 1. تعیین نقش تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین نقش تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین نقش تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین نقش تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین نقش تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش اثر بخشی فعالیهای سازمانی

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.