پایان نامه بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (.M.A)

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان گیلان در دانشگاه های سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی  )

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدائی

نیمسال تحصیلی

92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

دانشگاه به منظور به انجام رساندن وظایف و ارتقای کیفیت خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه ها و فرایند های مربوط به کارایی و اثربخشی دانش آموختگان خود و مهم تر از همه، میزان رضایتمندی آنان است. گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و علاقه مندی مدیران و کارشناسان عرصه صنعت و خدمات به بهبود مستمر ، منجر به افزایش تقاضا برای استقرار سیستم EFQM شده است. شناسایی توانمندی های سازمان و نتایج حاصله از بکارگیری رویکرد های ساختار یافته به عنوان فعالیت های مدیریت نوین شناخته شده و سازمان برای تعیین نقاط قوت ، حوزه های قابل بهبود و مشخص نمودن مسیر تعالی بطور گسترده از این مدل استفاده می نمایند.

هدف این تحقیق نمایان کردن تصویری روشن از دانشگاهای استان گیلان (دانشگاه های سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)در میزان مشتری محور بودن یا رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد از دانشگاه می باشد. در این تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های مذکور استان گیلان به عنوان جامعه آماری می باشند؛ و به علت وسعت جامعه از طریق نمونه گیری تصادفی غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش مورد استفاده این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار گرداوری داده ها، پرسش نامه ای بر اساس مولفه مشتری محوری مدل بومی شده الگوی تعالی سازمان EFQM (تصورات کلی از گروه آموزشی ،ارائه آموزش و پیگیری پس از ارائه خدمات آموزش و وفاداری به دانشگاه) ساخته شده است.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ، آماره های توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار آلفای کرونباخ برآورد شده برای همه ابعاد این پرسشنامه بزرگ تر از 7/0 بود. هر چهار فرضیه در نظر گرفته شده در این پژوهش تایید شد. نتایج به دست آمده، نشانگر این مطلب است که در بخش “خدمات آموزشی” به ترتیب دانشگاه های : سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در اولویت قرار می گیرند و در بخش “خدمات پیگیرانه بعد از ارائه آموزش” به ترتیب دانشگاه های : پیام نور، آزاد، سراسری و غیرانتفاعی در اولویت اند و همچنین در بخش “تصورات کلی از گروه آموزشی و دانشگاه” به ترتیب دانشگاه های : سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی قرار گرفته و در نهایت در بخش “وفاداری به دانشگاه” به ترتیب دانشگاه های : پیام نور، سراسری،آزاد و غیرانتفاعی را شامل می شود.

واژگان کلیدی: مشتری محوری، مدل اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ، ارزیابی ، آموزش عالی، دانشگاه

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید