پایان نامه بررسی ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت


۱٫                       انگیزه سفته بازی:

گاهی اوقات شرکت ها وجه نقد را به منظوربهره مند شدن از فرصت های سرمایه گذاری و موقعیت های سود آوربالقوه نگهداری می کنند. نگهداری کردن وجوه نقد برای این هدف انگیزه سفته بازی نامیده می شود.گاهی یک شرکت ها از طریق خرید سایر شرکت ها تمایل به رشد دارند و منتظر شناسایی فرصت های جذاب هستند و وجه نقد را برای این منظور ذخیره می کنند(فرصت های خارج از شرکت ) یا گاهی پیش بینی می شود فرصت هایی یا پروژه هایی با NPV مثبت در درون خود شرکت به وجود آید کان (۱۹۹۵). انگیزه سوداگری کمک می کند تا واحد انتفاعی از فرصت های زیر برخوردار شود:

  • فرصت خرید مواد اولیه در زمان کاهش قیمت با پرداخت سریع وجه نقد
  • استفاده از تغییرات نرخ بهره از طریق بازخرید اوراق بهادار هنگامی که نرخ بهره موردانتظار کاهش می یابد.
  • انجام هرگونه خرید دیگر با قیمت های مناسب.

به طور کلی انگیزه سودا گری بخش کم اهمیت تری از اولویت های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می دهد و انگیزه های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر اینکه هر سه مانده فوق تحت تاثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان های نقدی قرار می گیرد.

 

۱-۲٫          انواع تئوری های نگهداری وجه نقد :

۱-۲-۱٫                       تئوری مبادله ای :

فرض تئوری مبادله ای بر این است که شرکت ها سطح بهینه نقدینگی خود را از طریق موازنه بین هزینه و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد تعیین میکنند دیتمار و مهارات(۲۰۰۷)[۱] .

مزایای بسیاری برای نگهداری وجه نقد وجود دارد : اولا دارایی های نقدی با عملکرد به صورت ذخیره احتیاطی جهت رویارویی با زیان های غیر مترقبه و محدودیت در افزایش تامین مالی خارجی ،باعث کاهش احتمال مواجه شدن با بحران های مالی میگردد .ثانیا :حتی در زمان وجود محدودیت های مالی نیز داشتن وجه نقد ،اجازه در پیش گرفتن سیاست های سرمایه گذاری بهینه را میدهد و در نهایت اینکه وجوه نقد  می تواند بعنوان یک منبع داخلی تامین مالی ،نیاز به تامین مالی خارجی پر هزینه و یا تحمل هزینه های نقد نمودن دارایی های موجود در زمان مواجه شدن با مشکلات مالی را کاهش دهد . هزینه نهایی نگهداری وجه نقد هزینه فرصت سرمایه است که بدلیل کاهش بازده بر اثر نگهداری دارایی های نقدی و عدم استفاده از ان در فعالیت های سودآور ایجاد میگردد.

۱-۲-۲٫                       هزینه معاملات:

شرکتی که با هدف حداکثر سازی ارزش فعالیت می نماید در زمان وجود هزینه معاملاتی ، هزینه نهایی و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد را جهت تعیین یک میزان وجه نقد به ……. ارزیابی می کند.

از یک سو عدم وجود صرفه اقتصادی در افزایش تامین مالی خارجی شرکت ها را ملزم به نگهداری وجه نقد به عنوان سپر و یا بازدارنده ای در برابر تامین مالی پر هزینه از خارج شرکت میکند .اولر (۲۰۰۹)[۲]

از سوی دیگر هزینه نگهداری دارایی های نقدی ،کسب بازده کمتر بدلیل عدم بکار گیری نقدینگی می باشد . در حضور هزینه های نمایندگی یکی از منافع نگهداری دارایی های نقدی این است که اسانتر می توان ان را به وجه نقد تبدیل نمود.

۱-۲-۳٫                       هزینه های نمایندگی:

هزینه های نمایندگی نقش بسیار مهمی را در میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ایفا می کنند .نتایج تحقیقات…………………………………….نشان داد که حاکمیت شرکتی اثر زیادی بر ارزش دارایی های نقدی دارد .

شرکت هایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی در ضعف هستند اغلب ذخایر نقدینگی کمتری نگهداری می کنند .

………..به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و میزان نگهداری وجه نقد در بازار های امریکا پرداخته اند ،یافته های تحقیق آن ها نشان داد که وجه نقد مازاد و حاکمیت شرکتی ضعیف گاه منجر به خرج نمودن سریع نقدینگی در خرید شرکت های دیگر و هزینه های سرمایه ای میگردد. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکتهایی که حاکمیت شرکتی ضعیف دارند ،نیز اغلب ذخایر نقدی کمتری را نگهداری می کنند و ارزش دارایی های نقدی در بازارهای ایالات متحده به صورت مقایسه ای می باشد .

[۱]dittmar,A,mahart,smit,j,2007

[۲]oler,D,picconi.M,2009

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید