پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش :نقاشی‌

عنوان:

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

(رزیتا شرف جهان ، بیتا فیاضی ، ندا رضوی پور )

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد ضیمران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد باقر ضیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………..2

1-2 هدف های تحقیق ……………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………..3

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………..3

  • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………..3
  • فرصیه های تحقیق ………………………………………………………………………..4

1-5 مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………4

1-6 واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………5

1-7 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………5

1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق ……………………………………………………….5

فصل دوم : مطالعات نظری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….7

2-1 تاریخچه آغاز به کار گیری رسانه های نوین به مثابه ابزار بیان هنری ………8

2-2 پایه گذاری اجرا……………………………………………………………………………….10

2-3 جنسیت و اجرای رسانه ای ……………………………………………………………….11

2-4 تعریف نوین رسانه ها…………………………………………………………………….14

2-5 تاریخچه رسانه های نوین به مثابه ابزار بیان هنری………………………………16

– هنر مفهومی ……………………………………………………………………………..17

  • هنر جدید ……………………………………………………………………………….20
  • هنر چیدمان……………………………………………………………………………..22
  • هنر اجرا………………………………………………………………………………….28
  • هنر ویدیویی …………………………………………………………………………..53
  • هنرهای چند رسانه ای………………………………………………………………61
  • هنر اینترنتی……………………………………………………………………………..63

2-6 چگونگی تاثیر هنرهای رسانه ای بر نقش مخاطب……………………………65

  • رسانه های جدید و آینده ی مخاطب رسانه ای…………………………..67
  • پایان مخاطب………………………………………………………………………….68

2-7 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….71

فصل سوم : روش شناسایی تحقیق………………………………………72

مقدمه……………………………………………………………………………………………….73

3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………74

3-2 زندگینامه ها

– رزیتا شرف جهان ……………………………………………………………………..74

– ندا رضوی پور………………………………………………………………………….79

– بیتا فیاضی………………………………………………………………………………..90

3-3 پرسش های مطرح شده از هنرمندان……………………………………………98

3-4 پاسخ هنرمندان به پرسش ها …………………………………………………….100

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………….128

4-1 بررسی وجوه تشابه و تفاوت هنرمندان در برخورد با رسانه های نوین128

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1نتیجه گیری …………………………………………………………………………….134

تصاویر ………………………………………………………………………………………138

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………..151

کتابشناسی…………………………………………………………………………………153

فصل اول : کلیات طرح

1-1 بیان مسئله

نزدیک به دو دهه است که زنان ایرانی در همه ی عرصه های هنری ، حضوری فعال و چشمگیر دارند ، میدان هنرهای رسانه ای اما عرصه ایست بی رحم. در جهت پرکردن جای خالی حضور درخشان تنی چند از این هنرمندان زن این مرز و بوم در راستای معرفی هر چه بیشتر و بهتر و همچنین ارزیابی چگونگی برخورد ایشان در رابطه با خلق آثاری عجین در روح زم

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید