پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج


دانشکده علوم            

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی

آمار ریاضی

بررسی  روش های مختلف  برآوردیابی در رگرسیون ریج

استاد راهنما

دکتر مریم شرفی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: تاریخچه و تعاریف مقدماتی

1 – 1- رگرسیون خطی چند گانه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

            1 – 1 – 1- برآورد حداقل مربعات معمولی   ……………………………………………………………………………………….3

1 – 2- هم خطی چند گانه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1 – 2 – 1- تعریف هم خطی …………………………………………………………………………………………………………….. 5

1 – 2 – 2 – تعریف هم خطی در رگرسیون ……………………………………………………………………………………… 5

1 – 2 – 3- آثار هم خطی چند گانه …………………………………………………………………………………………………… 6

1  – 2 – 4- تصحیح هم خطی چند گانه …………………………………………………………………………………………….. 8

1 – 3- استفاده از روش های انقباضی در تصحیح هم خطی چند گانه ………………………………………………………….. 8

1 – 3 – 1- رگرسیون ریج……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1 – 3 – 1 – 1- برآوردگر ریج معمولی ……………………………………………………………………………………10

1 – 3 – 1 – 2 – ویژگی های برآوردگر  …………………. ………….. ……………………………………..13

1– 3 – 1 – 3 -جواب برآوردگر ریج در یک طرح متعامد ………. …………………………………………………14

1 – 3 – 2 – برآوردگر لیو ………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1 – 4 – آماره  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1 – 5- ضرب هادمارد …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

       1-5-1- ویژگی های ضرب هادمارد ………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

فصل دوم: بهینه کردن برآوردگرها در رگرسیون ریج

2 – 1- روش های بدست آوردن پارامتر ریج …………………………………………………………………………………………………………..21

2 – 1 – 1- روش نموداری برای بدست آوردن پارامتر ریج ……………………………………………………………………….. 22

2 – 1 – 2 -روش محاسباتی برای بدست آوردن پارامتر ریج ……………………………………………………………………… 22

2 – 1 – 2 – 1- رگرسیون ریج تعمیم یافته ……………………………………………………………………………………….. 23

2 – 1 – 3 – روش های مختلف برآورد پارامتر ریج …………………………………………………………………………………….. 25

2 – 2 – تعدیل کردن برآوردگرها …………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2 – 3 – یک مطالعه شبیه سازی. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

 

فصل سوم: برآوردگر رگرسیون ریج خطی شده در رگرسیون خطی

3 – 1- ارزیابی بیشتر برآوردگر لیو ……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3 – 1 – 1- ارتباط بین برآوردگر لیو و ریج ………………………………………………………………………………………………..44

3 – 2 – برآوردگر لیو تعمیم یافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3 – 3 – برآوردگر رگرسیون ریج خطی شده ………………………………………………………………………………………………………….. 46

3 – 3 – 1 – نسخه جدید برآوردگر ریج تعمیم یافته براساس  برآوردگر لیو ……………………………………….. 47

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید