پایان نامه بررسی رنگ و نقش نمدهای کرمانشاه

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : نقاشی

عنوان :

بررسی رنگ و نقش نمدهای کرمانشاه

استاد راهنما :

پرویز حیدری زاده

استاد مشاور:

محمد رضا فیروزه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول:کلیات

1-1بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..4

  1. 2اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن………………………………………………………………………5

1-3 هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

1-4سولات یافرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………5

1-5 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..6

1-7روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم:بررسی اجمالی استان کرمانشاه

2-1 موقعیت جغرافیایی شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………..8

2-2 ن‍‍ژاد……………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-3 زبان…………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-4 مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………9

2-5 موسیقی……………………………………………………………………………………………………………………….9

2-6 آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………..10

2-7 کشاورزی و دامداری…………………………………………………………………………………………………..10

2-8 صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………………10

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل سوم:کلیاتی درباره نمد

3-1 کلیات نمد درایران………………………………………………………………………………………………………13

3-1-1 مزایای نمد…………………………………………………………………………………………………………….15

3-1-2عوارض ناشی از نمد مالی…………………………………………………………………………………………17

3-1-3 فصل کار……………………………………………………………………………………………………………….18

3-1-4 نمدمالی در ایران…………………………………………………………………………………………………….18

3-1-5 خاصیت نمدی شدن پشم………………………………………………………………………………………..19

3-1-6 مناطق نمدمالی در ایران و مختصات آنها……………………………………………………………………19

3-1-7 چگونگی تبدیل پشم به نمد……………………………………………………………………………………..20

3-1-7-1 پشم…………………………………………………………………………………………………………………..21

3-1-7-2 لیف پشم……………………………………………………………………………………………………………21

3-1-7-3 خواص فیزیکی پشم……………………………………………………………………………………………22

3-1-8 چگونگی نمدی شدن پشم……………………………………………………………………………………….22

3-1-8-1 عوامل تسریع کننده……………………………………………………………………………………………..23

3-1-8-2 انواع پشم هایی که در نمد مالی مصرف می شود…………………………………………………….23

3-1-9 اصطلاحات نمد……………………………………………………………………………………………………..25

3-2 مراحل تهیه نمد………………………………………………………………………………………………………….25

3-2-1 نقش بندی……………………………………………………………………………………………………………..27

3-2-2 مواد نمد مالی در کرمانشاه……………………………………………………………………………………….32

3-2-3 انواع تولیدات نمدین در کرمانشاه……………………………………………………………………………..33

3-2-4 ابزار نمد مالی………………………………………………………………………………………………………..35

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم:جایگاه رنگ در نمد کرمانشاه

4-1 نمدهای خود رنگ………………………………………………………………………………………………………40

4-2نمدهای رنگی……………………………………………………………………………………………………………..41

4-3 رنگ درنمدهای ایران………………………………………………………………………………………………….42

4-4 انواع رنگ های مصرفی……………………………………………………………………………………………….42

فصل پنجم:نقش های نمدکرمانشاه

5-1 نقوش نمد………………………………………………………………………………………………………………….47

5-1-1 نقوش جانوری……………………………………………………………………………………………………….47

5-1-2نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………..60

5-1-3 نماد های طبیعی……………………………………………………………………………………………………..64

5-1-4 اشیاء……………………………………………………………………………………………………………………..68

5-1-5 اشکال تجریدی………………………………………………………………………………………………………74

5-2 اجرای نقوش بر روی نمد……………………………………………………………………………………………80

5-2-1 اجرای نقش شکاردر طراحی نمد…………………………………………………………………………….80

5-2-1-1 نحوه جایگزینی نقش بز در کادر نمد…………………………………………………………………….86

5-2-1-2 نحوه جایگیری نقش مرغ در کادر نمد…………………………………………………………………..91

5-2-2 اجرای نقوش تجریدی در طراحی نمد……………………………………………………………………….94

5-2-3 نحوه جایگیری نقوش گل وگیاه در کادر نمد……………………………………………………………100

5-2-4 نحوه جایگیری نقوش اشیاء در کادر نمد………………………………………………………………….105

5-3- حاشیه نمد……………………………………………………………………………………………………………107

فصل ششم:بررسی و تحلیل نمد با ترکیبی از نقوش

6-1 نمد با طرح ترکیب جانوری و اشیاء……………………………………………………………………………112

فهرست مطالب

عنوان صفحه

6-2 نمد با طرح ترکیب جانوری……………………………………………………………………………………….113

6-3 نمد با طرح ترکیب گیاهی و جانوری…………………………………………………………………………..114

6-4 نمد با طرح اشکال تجریدی……………………………………………………………………………………….115

6-5 نمد با طرح نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………..116

6-6 نمد با طرح نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………..117

6-7 نمد با طرح نقوش گیاهی………………………………………………………………………………………….118

6-8 نمد با طرح ترکیب گیاهی و اشیاء………………………………………………………………………………119

6-9 نمد با طرح ترکیب گیاهی و جانوری………………………………………………………………………….120
6- 10 نمد با طرح نقوش جانوری…………………………………………………………………………………….121

6-11 نمد با طرح ترکیب جانوری و گیاهی…………………………………………………………………………122

6-12 نمد با طرح جانوری………………………………………………………………………………………………..124

6-13 نمد با طرح جانوری………………………………………………………………………………………………..125

فصل هفت:نتیجه گیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق

7-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..128

7-2 پیشنهادات حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………….

نمدمالی از جمله هنرهای سنتی، کاربردی منطقه عشایر کرمانشاه است که از دیر باز در این استان وجود داشته و تاریخی به قدمت دست بافی دارد. در گذشته انواع پوشش های پشمی و زیراندازها حتی زین اسب ها از نمد تهیه می شد. در حال حاضر مصرف پوشش آن از قبیل کلاه نمدی، جلیقه و فرجی می باشد و چه زیباست نقشه های رنگین این نمد ها که هنوز در کف سیاه چادرها و بر دوش چوپانان خود نمایی می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب
پایان نامه بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان
پایان نامه مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس دیدگاه فریره
تعیین مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران
پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD