پایان نامه بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(M.A)

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظری بشاگرد

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………6

1-3- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………..10

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………12

1-5- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………12

1-6- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………13

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………15

2-2- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..16

2-2-1- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………16

2-2-2- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..16

2-2-3- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..17

2-2-4- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..18

2-2-5- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………20

2-2-6- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..21

2-2-7- احساسات ……………………………………………………………………………………………….23

2-2-8- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..24

2-2-9- کنترل براساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………25

2-2-10- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………26

2-2-11- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..27

2-3- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….51

2-3-1- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………51

2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….52

2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….53

2-3-4- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………55

2-3-5- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………56

2-3-6- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………57

2-3-7- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….59

2-3-8- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………60

2-3-9- مشخصه‌های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..63

2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………64

2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………66

2-3-12- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………72

2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………73

2-4- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………75

2-4-1- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………75

2-4-2- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….76

2-4-3- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………78

2-4-4- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….80

2-4-5- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….80

2-5- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… 92

2-5-1- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..92

2-5-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………101

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………106

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………106

3-3- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………106

3-4- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….106

3-5- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………107

3-6- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….107

3-7- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………113

3-8- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………113

3-9- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..115

4-2- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………115

4-2-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….115

4-2-2- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………118

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..123

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………123

5-3- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………….124

5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………128

5-5- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….128

5-6- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………….130

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………132

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….141

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….144

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید