پایان نامه بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش تولید و عملیات

عنوان :

بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری استان کردستان

مطالعه موردی : بانک های شهرستان سنندج

 

چکیده :

آنچه که امروز مهار بازدهی و سود آوری بانک ها و موسسات مالی را در برگرفته عاملی پیچیده و مفهومی گسترده به نام بازاریابی است در تعاریف بازاریابی به پیش بینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته ورود بانک های خارجی را به عرصه رقابتی بانک داری کشور قریب الوقوع دانسته اند که در این صورت دستیابی به استرانژی های هوشیارانه بازاریابی را برای بانک ها لاززمه برون رفت از بحران های آتی و استفاده از فرصت ها می دانند . نکته ای که در این شرایط بسیار حائز اهمیت است اینکه عرصه رقابتی در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار شده است و در پیش بینی های بازار آینده وضعیت بس پیچیده اری را ترسیم می نماید . چرا که هنوز جای بانک های خارجی در کنار بانک های موجود خالی است . در این پژوهش رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری مورد بررسی گرفته است . عملکرد بازاریابی هر یک از بانکها از نظر کارایی ، اثر بخشی و انطباق پذیری و همچنین مزیت رقابتی آنها با پنج شاخص مزیت مشهود ، مزیت مرکب ، مزیت پایدار ، مزیت پویا و مزیت متجانس مورد بررسی قرار می گیرد .

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که برای جمع اوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است . نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و پرسشنامه ها میان کارکنان و مشتریان ده بانک ملت ملی کشاورزی تجارت رفاه کارگران سامان ، سرمایه ،پارسیان ، اقتصاد نوین و کارافرین که همگی به صورت تصادفی ازمیان سایر بانک ها انتخاب شده اند توزیع شده است .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید