پایان نامه بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري در سازمان

براي حضور در صحنه هاي بين المللي كشورهايي مي توانند حضور قوي پيدا كنند كه ضمن استفاده بهينه از عوامل توليد، بخش هاي كشاورزي- صنعت و خدمات آنها نيز در حالت رقابت پذيري كامل با ديگر كشورها باشد.

با نگاهي به كشورهاي موفق جهان ديده م يشود كه اين كشورها بهاي لازم را به نيروي انساني به عنوان مهم ترين عامل توليدي مي دهند و در مقابل اين نيرو و با بالا بردن بهره وري خود در منافع حاصل از توليد سهيم م يشوند، كه بالا بردن بهره وري باعث بوجود آمدن نظامي م يشود كه از آن همه طبقات اجتماعي استفاده مي برند.

بهره وري در جامعه زماني تحقق پيدا مي كند كه تمامي بخش هاي توليدي، اجتماعي و خدماتي سعي در استفاده از يك نظام مناسب بهر هوري داشته باشند كه معمولاً نظام قانونگذار مي تواند با هموار كردن راهها، باعث بوجود آمدن بهره وري شود و عامل انساني در راه تكامل آن كوشش كنند(آسترکی ،۱۳۸۹: ۲۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما