پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی دانشجویان دانشکده هنر‌های زیبا دانشگاه تهران)


فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول. 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مسأله. 6

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11

1-3 اهداف پژوهش… 13

1-4 سئوالات کلیدی تحقیق. 14

1-5 فرضیات تحقیق. 14

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 15

مقدمه. 16

2-1 پیشینه نظری تحقیق. 17

2-1-1 دین و مفاهیم دینی.. 19

2-2 مفاهیم نظری.. 25

2-2-1 اینترنت.. 26

2-2-2 شبکه اجتماعی.. 29

2-2-3 فیس‌بوک… 35

2-2-4 گوگل پلاس (Google pulls) 40

2-2-4-1 حلقه‌ها (Circles) 41

2-2-4-2 چت ویدئویی در پاتوق‌ها (hangout) 41

2-2-4-3 آپلود بی‌درنگ عکس‌ها و ویدئوها 42

2-2-4-4 جرقه‌های گوگلی یا (Spark) 42

2-2-4-5 گردهمایی گوگلی (Huddle) 42

2-2-4-6گوگل پلاس و موبایل. 42

2-3 پیشینه تحقیق. 46

2-3-1 تحقیقات داخلی.. 46

جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌های اجتماعی.. 49

بررسی فرصت‌ها و چالشهای موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی.. 50

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحولات سال 1388. 50

بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستان شهر تهران. 51

چهارچوب مفهومی.. 55

2-3-2 پژوهش‌های خارجی.. 62

2-4 کتابهای داخلی.. 65

2-5 کتاب‌های خارجی : 65

2-6 جمع بندی پیشینه تحقیق. 66

2-7 مبانی نظری تحقیق. 67

2-7-1 نظریه شکاف اگاهی.. 68

2-7-2 نظریه کاشت.. 70

2-7-3 نظریه جبرگرایی رسانه‌ای.. 72

2-7-4 نظریات ارتباطات کامپیوتر- واسط.. 74

2-7-5  نظریه‌ی غنای رسانه‌ای.. 76

2-7-6  نظریه‌ی شیوه‌ی پردازش اطلاعات اجتماعی.. 77

2-7-7 نظریه‌های مطرح. 80

2-7-7-1 جامعه اطلاعاتی به عنوان فرا صنعت گرایی (دانیل بل) 80

2-7-7-2 اطلاعات، دولت – ملت و نظارت ( آنتونی گیدنز ) 82

2-7-7-3 مدیریت و دستکاری اطلاعات، گستره نوین همگانی ( یورگن هابرماس ) 83

2-7-7-4 اطلاعات و تغییر شهری ( مانوئل کاستلز ) 84

2-8 چارچوب نظری.. 87

تامپسون. 92

آنتونی گیدنز. 94

نظریه شکاف اگاهی.. 94

نظریه استفاده و رضامندی مخاطبان. 100

جمع بندی.. 101

فصل سوم روش تحقیق.. 103

3-1 روش انجام پژوهش… 104

3-2 جامعه آماری.. 105

3-3 روش نمونه گیری.. 105

3-4 حجم نمونه. 105

3-5 شیوه گردآوری داده ها 107

3- 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 107

3-7تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 107

3-8 اعتبار و پایایی.. 108

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 109

4-1 مقدمه. 110

4-2 توصیف داده‌ها 110

4-2-1 تحلیل پرسشنامه‌ها 111

4-5 آزمون فرضیات تحقیق. 146

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 154

مقدمه. 156

1-5 نتیجه‌گیری.. 157

نتایج توصیفی تحقیق: 159

نتایج استنباطی: 161

2-5 پیشنهادها 162

الف:پیشنهادات نظری: 162

ب: پیشنهادات کاربردی: 163

پیشنهادات برای مطالعات بعدی: 164

موانع تحقیق. 165

فهرست منابع. 1

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید